Oulunsalonrannan katujen ja ympäristön katu- ja rakennussuunnittelu

Kaupunginosat Oulunsalo
Kuva, Oulunsalonranta.

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt yhdessä Oulun Veden kanssa Oulunsalon Kallenrannassa sijaitsevan Oulunsalonrannan alueen katu- ja rakennussuunnittelun. Suunnittelualueeseen kuuluu asemakaavassa osoitetut kadut, yhdistetyt kävelyn ja pyöräilyn väylät ja puistopolut Kouranrannantien länsipuolella. Alueella on voimassa oleva asemakaava 564-2267, joka on tullut voimaan 31.3.2022.

Alueelle laaditaan katu- ja rakennussuunnitelmat sekä kunnallistekniset suunnitelmat, joihin sisältyy vesijohtojen, jätevesiviemäreiden, hulevesiviemäreiden, hulevesialtaan ja muun alueellisen kuivatuksen, melunsuojauksen sekä katuvalaistuksen suunnittelu.

Suunnittelutyö on aloitettu maaliskuussa 2023 ja rakennussuunnitelmat valmistuvat arviolta joulukuussa 2023. Arvioitu rakentaminen tapahtuu määrärahojen puitteissa pääosin vuosina 2024-2025. Suunnitelmiin liittyviä mielipiteitä voit esittää koko suunnittelun ajan ottamalla yhteyttä suunnittelijaan tai lähettämällä palautetta osoitteessa ouka.fi/palaute.
 

Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Meneillään

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti