Ollilanmutkan ja Raumalankujan katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Oulunsalo

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt suunnittelun Oulunsalon Karhuojalla sijaitsevien Ollilanmutkan ja Raumalankujan katujen ja ympäristön peruskorjaamiseksi ja rakentamiseksi. Suunnitelman mukaan nykyinen Ollilanmutkan heikkokuntoinen sorapintainen yksityistie korjataan kaavan mukaiselle sijainnilleen. Lisäksi Raumalankuja, jota ei vielä ole rakennettu, toteutetaan kaavan mukaiselle sijainnilleen. Päällysrakenteiden ja viherrakenteiden lisäksi toteutetaan katuvalaistus sekä kadun kuivatus.

Katujen lisäksi rakennetaan melusuojaus Hailuodontien länsipuolelle ja niittyistutukset nykyisten ja tulevien tonttien väliselle puistoalueelle.

Peruskorjauksen ja uudisrakentamisen yhteydessä katu- ja yleisille alueille rakennetaan myös vesihuollon verkostoja ja siirretään sähkö- ja tietoliikenteen rakenteita.

Peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa määrärahojen puitteissa aikaisintaan vuonna 2023.

 

Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti