Ouluntullintien linja-autopysäkkien ja alikulun katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä liikenteenohjaus

Kaupunginosat Metsokangas
Kuva, Ouluntullintie, Metsokankaantie.

Kadut ja liikenne yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Ouluntullintien ja Metsokankaantien linja-autopysäkkien, sekä Reippailijanväylän alikulun ja kuntoradan katu- ympäristösuunnitelmat. Suunnittelualueen rajaus perustuu voimassa olevaan asemakaavaan ja joukkoliikenteen tarpeisiin.

Ouluntullintielle esitetään rakennettavaksi joukkoliikennepysäkkipari Reippailijanväylän alikulkukäytävän yhteyteen sekä yksittäinen pysäkki Metsokankaantien kiertoliittymän länsipuolelle. Metsokankaantielle esitetään rakennettavaksi yksittäinen joukkoliikennepysäkki Ouluntullinpolun alikulkukäytävän yhteyteen.

Suunnitelmassa esitetään rakennettavaksi uusi pääpyöräreitti (Reippailijanväylä) Kempeleen Linnakankaalta Ouluntullintielle rakennettavan Reippailijanväylän alikulkuväylän kautta Ouluntullintien pohjoispuolella olevalle Ouluntullinpolulle, mistä pääpyöräreitti jatkuu nykyistä yhteyttä Oulun keskustaan. Lisäksi rakennettavan Reippailijanväylän alikulkuväylän kautta toteutetaan ulkoilureitti, mikä yhdistää Kotimetsän alueella olevan nykyisen ulkoilureitistön Kempeleen Köykkyriin johtavaan ulkoilureittiin.

Alueen asemakaava (564-1930) on vahvistettu 30.3.2007. Katusuunnittelu on käynnistynyt elokuussa 2021. Suunnitelma on asemakaavan mukainen Ouluntullintien itäisen pysäkin, alikulun ja Reippailijanväylän osalta. Ouluntullintien läntistä ja Metsokankaantielle sijoittuvaa pysäkkejä ei ole esitetty voimassa olevassa asemakaavassa, poikkeama on vähäinen.

Suunnitelmassa esitetään rakennettavaksi Kempeleen Zeniitin alueelta tuleva pyöräilyn pääreitti ”Reippailijanväylä”, ulkoilureitti sekä näihin liittyvä alikulkukäytävä Ouluntullintielle. Suunnitelmassa esitetyt väylät yhdistävät Kempeleen ja Oulun reitistöt. Kempeleen kunta on asettanut nähtäville sekä hyväksyttää Kempeleen kunnan puolella olevat suunnitelmat omassa päätöksenteossaan. Kempeleen kunnan ja Oulun kaupungin välisen sopimuksen mukaan Kempeleen kunta toteuttaa kustannuksellaan Oulun kaupungin puolella olevan Reippailijanväylän ja siihen liittyvän Ouluntullintiellä olevan Reippailijanväylänalikulun. Kempeleen kunnalla on hankkeelle investointivaraus vuoden 2022 talousarviossa. Oulun kaupunki toteuttaa kustannuksellaan suunnitellut pysäkit ja ulkoilureitin. Töiden alustava aloitusajankohta on kevät 2022.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti