Visiolinjan ja Santaniemen alikulun katu-, silta- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Kiviniemi, Perävainio
Kuva, Visiolinja.

Kadut ja liikenne yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Mt 815 Lentokentäntien parantaminen välillä Pohjantie – Hailuodontien tiesuunnitelmiin liittyvät Visiolinjan katusuunnitelmat ja Santaniemen alikulun siltasuunnitelmat sekä jalankulku ja pyöräilyväylän katusuunnitelmat.

Suunnitelmaan sisältyvä Visiolinjan pituus on noin 255 m ja Santaniemen alikulkuun liittyvä jalankulku ja pyöräilyväylä on pituudeltaan 236 m. Suunnitelmat toteutetaan osana tiesuunnitelmaa ”Maantien 815, (Lentokentäntien) parantaminen välillä Pohjantie (Vt 4) – Hailuodontie (Mt 816)”.

Maantien 815 parantaminen hankkeessa Oulunlahden risteyssilta uusitaan osana tiesuunnitelmaa. Uudessa sillassa varaudutaan kaksoisraiteeseen, mistä johtuen silta-aukot muuttuvat. Sillan uusimisesta johtuen Visiolinja siirretään uuteen sijaintiin sillan läheisyydessä.

Oulunsalon Santaniemessä rakennetaan Tiesuunnitelman mukaisesti uusi alikulku Lentokentäntielle, sekä jalankulku ja pyöräilyväylä välille Tetriläntie – Tutkimustie.

Rakennustöiden yhteydessä alueilla uusitaan, siirretään tai suojataan myös sähkö- ja tietoliikenneverkkoja ja -laitteita, sekä kaukolämmön ja vesihuollon rakenteita. Suunnitelmat ovat hyväksytyn ja voimassa olevan asemakaavan mukaisia.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti