Pensastien ja Kuusikkotien katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Oulunsalo
Kuva, Pensastie, Kuusikkotie.

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt suunnittelun Oulunsalon Pitkäkankaalla sijaitsevien Pensastien ja Kuusikkotien katujen ja ympäristön peruskorjaamiseksi. Suunnitelman mukaan kadut sekä niihin liittyvä jalankulku- ja polkupyöräväylä peruskorjataan kaavan mukaisille sijainneilleen. Päällysrakenteiden ja viherrakenteiden lisäksi uusitaan katuvalaistus sekä kadun kuivatus.

Peruskorjauksen yhteydessä katualueella saneerataan myös vesihuoltoverkostoja ja siirretään sähkö- ja tietoliikenteen rakenteita.

Peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa määrärahojen puitteissa aikaisintaan vuonna 2023.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti