Sara Wacklinin puiston ympäristösuunnitelma sekä Isokatu 1 ja Uusikatu 1-2 katusuunnitelmat

Kaupunginosat Myllytulli
Kuva, Sara Wacklinin puisto.

Kadut ja liikenne -yksikkö, Oulun Infra ja liikuntapalvelut ovat laatineet Sara Wacklinin puiston ympäristösuunnitelman sekä Isokatu 1 kohdalle jalkakäytävä sekä Uusikatu 1-2 katusuunnitelman muutoksen.

Kohde sijaitsee Myllytullin (VI) kaupunginosassa. Alueen asemakaavan muutos (kaavatunnus 564-2156) on vahvistettu 29.1.2019. Alueelta on purettu Oulun seudun ammattiopiston rakennuksia ja rakennettu asuinkerrostaloja.

Suunnittelun perusteena on asemakaavamuutoksen yhteydessä laadittu ympäristön yleissuunnitelma. Sara Wacklinin puistoon rakennetaan kerrostalojen pelastustienä toimivat jalankulku- ja pyöräilyväylät, pysäköintipaikkoja, nurmialueita, istutuksia sekä pieni hiekkatekonurmipintainen pelikenttä.

Talorakentamisen muutosten myötä Isokatu 1 kohdalla jatketaan jalankulkuväylä puuttuvalle osalle katualueella. Väylän leveydeksi tulee 2,75  m.

Rakentaminen toteutetaan määräahojen ja alueen talorakentamisen valmistumisaikataulujen puitteissa lähivuosina.
 

Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti