Vaahterakujan leikkipaikka

Kaupunginosat Oulunsalo
Kuva, Vaahterakujan leikkipuisto.

Vaahterakujan leikkipaikka sijaitsee Oulunsalon kaupunginosassa, Pitkäkankaan alueella. Suunnittelualue sijaitsee puistoalueella metsän keskellä ja se rajautuu lounaisreunalta jalankulku- ja pyöräilyväylään. Suunnitelma sisältää uuden leikkipaikan sijoittamisen puistoalueelle.

Vaahterakujan leikkipaikan suunnitelma perustuu Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittäminen 2014-2032 -suunnitelmaan (https://www.ouka.fi/documents/64417/5a450a77-0c39-421f-be1f-3fb190a93847).

Pitkäkankaalle rakennettava uusi leikkipaikka on osoitettu kehittämissuunnitelmassa alueen luoteisreunalle, jossa sen oletettiin palvelevan myös Niemenrannan alueen eteläosia. Nämä alueet eivät ole vielä rakentumassa, joten uusi Vaahterakujan leikkipaikka sijoittuu asemakaavassa esitetylle paikalle Pitkäkankaan keskiosaan, jossa se on paremmin saavutettavissa kuin kehittämissuunnitelmassa esitetty sijainti. Vaahterakujan leikkipaikka rakennetaan Tuomikujan ja Visakoivukujan välisen kivituhkapintaisen valaistun jalankulku- ja pyöräilyväylän varteen.

Vaahterakujan leikkipaikalle tulee leikkipuistojen kehittämissuunnitelman mukaisesti leikkipaikan perusleikkivälineistö ja turva-alustat. Lisäksi leikkipaikalle asennetaan valaistus, kiinteät penkit ja muut leikkipaikan varusteet. Leikkipaikalle istutetaan vaahtera ja sen ympäröivä puusto hoidetaan ja metsänpohjakasvillisuus säilytetään. Hoidettavan metsän aukkopaikkoihin istutetaan lisää mäntyjä.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti