Vihikarin jatkeen katu- ja rakennussuunnitelmat

Kaupunginosat Oulunsalo
Kuva, Vihikari.

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on laatinut Oulun Veden kanssa Oulunsalon Santaniemessä sijaitsevan Vihikarin jatkeen katu- ja rakennussuunnitelmat.

Suunnittelualueeseen kuuluu asemakaavassa osoitetut kadut ja yhdistetyt kävelyn ja pyöräilyn väylät sekä valtion omistuksessa oleva Mt 816 (Oulunsalontie) Vihikarin liittymän kohdalla. Suunnittelualueen pohjoisosassa on voimassa oleva asemakaava 567-Ak200/5, joka on hyväksytty 2.6.2000. Suunnittelualueen asemakaava on hyväksytty 12.12.2022.

Alueelle on laadittu katu- ja rakennussuunnitelmat sekä kunnallistekniset suunnitelmat, joihin sisältyy vesijohtojen, jätevesiviemäreiden, hulevesiviemäreiden ja katuvalaistuksen suunnittelu.

Hanke kuuluu MATO-ohjelmaan ja vuosien 2023 ja 2024 investointiohjelmiin.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti