Visiokujan katu- ja ympäristösuunnitelma

Kaupunginosat Perävainio
Kuva, Visiokuja.

Suunnittelukohde sijaitsee Perävainion (31) kaupunginosassa Oulunportin eteläisellä alueella. Alueella on voimassa (asemakaavatunnus 564-1754) asemakaava. Alueelle on hyväksytty asemakaavamuutos (Kv 23.5.2022 § 61) korttelin 54 tontille nro 1 (asemakaavatunnus 564–2455)

Nykytilanteessa Visiokujan alue on rakentamatonta entistä, osittain pensoittunutta ja umpeen kasvanutta peltoa. Alueella on vesihuollon, sähkönjakelun ja tietoliikenteen laitteita ja kaapeleita sekä tonttien välittömässä läheisyydessä kaukolämmön varusteita.

Valmistuttuaan Visiokuja tulee olemaan teollisuusalueen katu, joka liittyy Visiolinjaan, jonka erillisen suunnitelman mukaiset viimeistelytyöt ovat meneillään.

Suunnitelman mukaan rakennetaan Visiokuja ja sille liittymä Visiolinjalle. Visiolinjalla Visiokujan liittymän kohdalla sijaitsevaa suojatien paikkaa tarkennetaan. Visiokujalle rakennetaan vesihuollon, sähkönjakelun sekä tietoliikenteen varusteita ja se valaistaan. Katualueen kuivatus toteutetaan viherkaistojen painantein, sadevesikaivoin sekä hulevesiviemärein. Katu päällystetään asfaltilla ja liittymäalueelle tulee kiveyksiä. Katuviheralueet suunnitellaan nurmipintaisiksi ja radanpuoleinen puistoalue niityksi.

Kadun rakentaminen alkaa aikaisintaan syksyllä 2022.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti