Visiolinjan pohjoisosa ja Portinkaarre, katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Perävainio

Oulunportin asemakaavan muutos tuli voimaan 14.5.2019. Asemakaavan muutos vaikuttaa katuverkkoon siten, että Visiolinjan pohjoisosan sijainti muuttuu välillä Oulunlahdentien alikulku - Porttiväylän kiertoliittymä. Lisäksi Visiolinjan eteläosan varteen rakennetaan uusi Portinkaarrekatu.

Hyväksymiskäsittelyssä oleva katusuunnitelma koskee uuden asemakaavan mukaisia katuja, Visiolinjan pohjoisosaa ja Portinkaarretta.

Oulunportin asemakaavan alueen rakennustöiden aloitus sisältyy suunniteltujen katujen osalta tämän vuoden katurakennusohjelmaan.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti