Kolamäen alueen katujen peruskorjaus

Kaupunginosat Kiiminki
Tervetuloa tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen 23.4.2024 klo 17.00

Suunnitelmaluonnoksia esitellään hybridi-tilaisuudessa Teamsin välityksellä. Esiteltävät suunnitelmaluonnokset sekä linkki tilaisuuteen löytyvät tältä sivulta avautuvasta valikosta, kohdasta Käynnistysvaihe.

Kuva, Kolamäki.

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt suunnittelun Kiimingissä sijaitsevan Kolamäen alueen peruskorjaamiseksi. Suunnittelualueeseen kuuluu Kaista-ahontie Isosuonojaan saakka, Kolamäentie, Ukkolantie, Kiertotie, Honkitie, Kivitie, Kivipolku ja Pikkukierto sekä vesihuoltosuunnittelun osalta Koitelinkoskentien alitus ja Oskari Jauhiaisen tie.

Alueella on voimassa olevat asemakaavat 255-Ak1980/1, 255-Ak1977/2, 255-Ak1974/1, 255-Ak1972/1, 255-Ak1985/2, 255-Ak2000/3, 255-Ak1992/5, 255-Ak1983/2, 255-Ak1987/7, 255-Ak1990/10, 255-Ak1993/5, 255-Akm2006/3 ja 564-2398.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Alueen kadut ja kunnallistekniset verkostot peruskorjataan sekä parannetaan alueellista kuivatusta. Suunnitelman toimenpiteillä parannetaan jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta ja yleistä liikenneturvallisuutta.

Alueelle laaditaan katujen rakennussuunnitelmat ja kunnallistekniset suunnitelmat, joihin sisältyy vesijohdon, jätevesiviemärin, hulevesiviemäröinnin ja muun alueellisen kuivatuksen uusiminen sekä katuvalaistuksen uusiminen.

Työn eteneminen ja keitä kuulemme työn aikana

Suunnittelutyö on aloitettu tammikuussa 2024 ja rakennussuunnitelmat valmistuvat vuoden 2024 aikana. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta asettaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset katusuunnitelmat nähtäville arviolta kesäkuussa 2024. Rakentaminen toteutetaan vaiheittain ja rakentamisen aloitus ajoittuu määrärahojen puitteissa vuoteen 2025. Rakentamista yhteensovitetaan Kolamäen eteläpuolisen Ahonkankaan kaava-alueen rakentamisen kanssa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedoksi osallisille. Osallisia ovat suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajat ja asukkaat sekä kiinteistöissä toimivat yritykset ja muut, joiden toimintaan ratkaisut vaikuttavat. Osallisia ovat myös viranomaiset sekä yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimialaa rakentaminen koskee.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Meneillään

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti