Jäkäläraitin katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Jääli
Kuva, Jäkäläraitti.

Kadut ja liikenne -yksikkö on laatinut Jäkäläraitin katu- ja ympäristösuunnitelmat. Jäkäläraitti on uudelle Näppärinkankaan asemakaava-alueelle johtava kokoojakatu. Näppärinkankaan rakentumisen myötä ja lisääntyvän liikenteen vuoksi, Jäkäläraitti on tarpeen peruskorjata. Peruskorjauksessa parannetaan Jäkäläraitin liikenneolosuhteita ja turvallisuutta. Kadun ajoradan leveyttä kasvatetaan ja ajoradan viereen rakennetaan korotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä. Suunnittelutyö on käynnistynyt lokakuussa 2023.

Suunnitelmiin sisältyy kadun, jalankulku- ja pyöräilyväylien, katuviheralueiden sekä kunnallistekniikan ja hulevesien hallintarakenteiden suunnitelmat. Peruskorjaus toteutetaan Näppärinkankaan katujen ja ympäristön rakennustöiden yhteydessä. Rakentamisen aloitus sisältyy vuosien 2024–2025 katurakennusohjelmaan. Alueen maarakentamisen alustava aloitusajankohta on syksyllä 2024. 

Suunnittelualueen rajaus perustuu Oulun kaupungin maankäytön toteuttamisohjelman 2022–2026 asuntotuotantotavoitteeseen.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Meneillään

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti