Laajakaistahankkeet Oulussa

Kiinteä laajakaista on Oulussa saatavilla laajalti kaupungin keskustaajamassa sekä esimerkiksi liitoskuntien keskustaajamissa lähellä Oulun keskustaajamaa. Vähintään 100 mb yltävät kiinteät laajakaistat on yleisimmin toteutettu valokuidun tai kaapelimodeemiyhteyden avulla

  • Yhteensä 87% kotitalouksista sijaitsee kartassa esitetyillä kiinteän laajakaistan saatavuusalueilla (punainen väri)
  • 13% Oulun kotitalouksista sijaitsee punaisen alueen ulkopuolella. Toisaalta Oulun alueella sijaitsee myös runsaasti kesämökkejä erityisesti vesistöjen läheisyydessä. Mökkejä kunnassa on yhteensä 4200 (2021), jotka sijaitsevat pääasiassa saatavuusalueen ulkopuolella. Asuinrakennuksia saatavuusalueen ulkopuolella on 4861 kpl.
  • Yhteensä saatavuusalueen ulkopuolella sijaitsee noin 9100 asuin- tai vapaa-ajan rakennusta, jotka sijaitsevat alueilla, joille ei ole toistaiseksi mahdollisuutta hankkia valokuitua.
Laajakaistan saatavuuskartta

Laajakaistan saatavuus

Saatavuuskartta kuvaa kiinteän laajakaistaverkon saatavuutta, mutta todellinen kotitalouksien määrä, joissa kiinteää laajakaistaa ei ole, on kuitenkin merkittävästi suurempi, sillä kaikki kiinteistöt eivät kiinteää laajakaistaa eri syistä johtuen ota. Aineistossa pikselin värjäytymiseen punaiseksi riittää se, että yhdellä pikselialueen kiinteistöllä on kiinteä laajakaista saatavilla. Voidaan olettaa, ettei kaikilla pikselin alueella olevilla kiinteistöillä ole tällä hetkellä liittymämahdollisuutta verkkoon ja liittyminen vaatisi lisärakentamista.

Siksi aineiston perusteella muodostettu kiinteän laajakaistan saatavuusalueen ulkopuolisten alueiden asiakaspotentiaali ei vastaa todellisuutta, ja lukua voidaan pitää ainoastaan suuntaa antavana.

Laajakaistatilanteen muutokset kartalla

Laajakaistatilanteen muutokset

Laajakaistatilanteen muutokset -kartassa vertaillaan vuoden 2022 alun laajakaistan tilannetta vuoden 2020 alun tilanteeseen. Kahden vuoden aikana rakentuneet, ja aineiston keräyshetkellä valmiit alueet on merkitty karttaan punaisella.

Merkittävää parantumista ajanjaksolla on tapahtunut hajanaisesti Oulujoen varrella sekä Pikkaralan suunnalla, Oulunsalossa, Jäälissä ja Kiimingissä. Rakentuneet alueet sijaitsevat pääasiassa taajamissa tai niiden läheisyydessä. Maaseudulla alueita on rakentunut toistaiseksi hajanaisesti.

Lisäksi yksittäisiä laajennuksia olemassa olevaan verkkoon on toteutettu keskustaajamassa ja Haukiputaalla.

EU-lippu, jonka vieressä teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.