Laajakaistarakentamisen tukirahoitukset

Suomessa laajakaistatukia kiinteän verkon rakentamiseen jakavat eri julkisyhteisöt kuten EU, Suomen valtio, säätiöt sekä kunnat.

Liikenne- ja viestin­tä­virasto Traficomilla on jaettavana erilaisia tukia, joiden rahoitus tulee pääasiassa Suomen valtiolta sekä EU:lta. Tukia on saatavilla Traficomin Nopea laajakaista- hankkeesta sekä CEF2-rahoituksesta.

Suomen maaseu­tu­rahasto on toinen merkittävä tukien jakaja Suomessa. Maaseuturahasto tukee valokuituhankkeita erityisesti maaseudulla ympäri Suomea.

CEBFund eli Connecting Europe Broadband Fund on Euroopan unionin laajuinen rahoitusväline, joka tukee valokuituyrityksiä, kuntia sekä muita valokuitutoimijoita EU:n ja Iso-Britannian alueella. Toimintaa kahdeksassa eri maassa. Suomessa ei toistaiseksi (1/2023) käynnissä hankkeita.

Business Finlandilla on InvestEU -ohjelma Suomessa, joka jakaa tukia EU:n sisällä kestävään infrastruktuuriin, tutkimukseen, innovaatioihin ja digitalisaatioon, pk-yrityksiin sekä sosiaalisiin investointeihin ja osaamiseen. Business Finland koordinoi ja tiedottaa InvestEU- ohjelmasta. Rahaa ei ole tarkoitettu suoraan laajakaistarakentamiseen mutta se on tuen piirissä.

Leader Suomi-rahoitusta jaetaan yleishyödyllisiin kehitys- ja investointihankkeisiin Suomessa. Valokuituyhteydet voivat olla tällaisia.

Nopea laajakaista -tuki

Suomen maaseuturahasto

CEBFund

Business Finland

Leader Suomi -rahoitus

Laajakaistan tuista voi lukea lisää myös laajakaistainfon sivuilta.

EU-lippu, jonka vieressä teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.