Valvonta ja turvallisuus

Valvonta

Oulussa käytetään ajoitusmenettelyä.

  • Koskee kaupungin omia hankkeita, eli ei rakenneta sen jälkeen, kun esim. uusi asfaltti on asennettu.
  • Mikäli kaapeleita on tarve sijoittaa kaupungin rakennushankkeen osuudelle, tulee kaapeliosapuolten olla hankkeessa mukana rakennusaikana.

Valvonnassa ja turvallisuudessa tulee aina huomioida isot tapahtumat siten, että haitta kolmannelle osapuolelle olisi mahdollisimman pieni. Kaupunki ohjaa työtä tällaisissa sijainneissa siten, ettei työstä aiheudu tarpeetonta haittaa tapahtumille, niiden järjestäjille tai kolmansille osapuolille.

Työmaan yhteydessä tulee aina olla lainmukainen työmaataulu, josta ilmenee urakoitsija, yhteysnumero ja työmaan kesto. Myyntiasiaa ei saa ilmetä työmaataulusta.

Ennakkomarkkinointitauluja ei sallita kaupungin yleisillä alueilla. Mikäli ennakkomarkkinointitauluja asennetaan ilman lupaa, ne poistetaan ja poistosta tulee maksu erikseen.

Valvonta ja työmaakäynteihin kuuluu luvan yhteydessä 3 käyntiä kaivulupaa kohden, mikäli käyntejä tarvitaan enemmän, niistä peritään maksu.

  • Esimerkiksi palautteiden perusteella kertyneistä ylimääräisistä käynneistä voi tulla lasku

Työturvallisuus

Työmaan rajaamisessa hyväksytään vain lain määrittämät hyväksytyt heijastimelliset työmaa-aidat. Pimeän aikana työmaa-aidoissa tulee olla varoitusvilkkuja.

  • Mikäli työmaan vuoksi katuvalaistusta joudutaan poistamaan käytöstä, tulee työmaan osuudelle järjestää korvaava valaistus pimeälle osuudelle.

Vilkkaasti liikennöidyillä tieosuuksilla tulee käyttää raskassuojausta (esim. kaistajärjestelyjen yhteydessä) sekä tilanteissa, joissa kaivanto on yli 70 cm syvä. Normaalitilanteessa ei tarvita lähtökohtaisesti raskassuojausta.

  • Raskassuojaus määritellään erikseen työmaakohtaisesti tarpeen mukaan.

Työmaan suojaamiseen on laadittu erilliset ohjeet esimerkiksi kasvillisuuden suojaukselle.

Kaivinkone ja kaivanto
EU-lippu, jonka vieressä teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.