Laajakaistan kattavuus Oulussa

Kiinteän laajakaistan kattavuus suhteessa haja-asutusalueiden kotitalouksiin ja vapaa-ajan asuntoihin

Tämänhetkiset laajakaistahankkeet Oulussa keskittyvät pääasiassa maaseudulle ennestään rakentamattomille alueille sekä liitoskuntien keskustaajamien läheisyyteen. Hankealueet ovat maantieteellisesti suuria. Hankkeista löytyy lisää tietoa Valokuitupalvelut kuntalaiselle -sivulta ja ajantasaisin tieto löytyy hanketoimijoiden sivuilta.

Kartassa on kuvattuna 1000 Mb/s kiinteän laajakaistan saatavuus Oulun kaupungin alueella sekä saatavuusalueiden ulkopuolella sijaitsevat asuin- ja vapaa-ajan rakennukset 500 m x 500 m pikseleinä.

Vapaa-ajan rakennukset on otettu kartassa huomioon lisääntyneen monipaikkaisuuden vuoksi. Usealle kesämökille tarvitaan nopeita tietoliikenneyhteyksiä lisääntyneen etätyönteon vuoksi. Lisäksi useissa laajakaistatuissa tukea voi saada myös vapaa-ajan asuntojen tarpeita varten rakennettavaan verkkoon.

  • Maaseudulla taajamien ulkopuolella sijaitsevat asuin- ja vapaa-ajanrakennukset sijaitsevat hajanaisesti ympäri Oulun kaupungin aluetta keskittyen vesistöjen sekä suurten kulkuväylien äärelle.
  • Keskittymistä on muun muassa Yli-Iissä, jossa alueen harva asutus on sijoittunut Iijoen molemmille rannoille. Asutus on keskittynyt myös esimerkiksi Ylikiimingin alueella.
  • Maaseudun asutuksen keskittyneisyys hyödyttää laajakaistahankkeita pienentämällä valokuidun rakentamiskustannuksia. Alueilla onkin menossa valokuituhankkeita.
Kiinteän laajakaistan kattavuus haja-asutusalueilla
Kiinteän laajakaistan kattavuus haja-asutusalueilla

Laajakaistahankkeet suhteessa rakennustiheyteen ja saatavuuteen

Hankealueilla on vain vähän olemassa olevaa valokuitua. Eniten kuitua hankealueista on rakennettu Haukiputaalle, Kiimingin keskustaajamassa on myös olemassa olevaa kuiturakentamista. Pikkaralan valokuituhankkeen rakentaminen on jo kuvattuna kuitusaatavuutena Traficomin aineistossa.

Ylikiimingissä ja Yli-Iissä on erittäin vähän olemassa olevaa kuiturakentamista.

Tällä hetkellä suunnitellut ja toteutuvat rakennushankkeet kattavat melko hyvin Oulun kaupungin rakentamatonta maaseutua. Kuitenkin myös aukkopaikkoja löytyy.

Katvealueet, jotka on numeroitu kartalle:

  1. Haukiputaan Niskapään alue
  2. Pitkäkosken ympäristö
  3. Halajärvellä Yli-Iissä
  4. Kiimingistä itään tien 20 varrella
  5. Etelässä tien 8331 varrella sekä Madekoskella
  6. Oulunsalon rannikkoalueilla

Hankealueiden ja kuitusaatavuusalueiden katvealueilla sijaitsee yhteensä noin 1800 kiinteistöä hajanaisesti eri puolilla. Korkein rakennustiheys katvealueista on Oulunsalon rannikkoalueilla, tien 20 varrella sekä Madekoskella.

Laajakaistahankkeet kartalla sekä rakennustiheys ja saatavuus
Laajakaistan hankealueita suhteessa rakennustiheyteen ja saatavuuteen
EU-lippu, jonka vieressä teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.