Rakentamisen jälkityöt

Oulun kaupunki teettää jälkityökorjaukset päällysteiden ja kivitöiden osalta kilpailuttamallaan urakoitsijalla luvan saajan kustannuksella. Vihertöiden osalta jälkikorjaukset suorittaa liikelaitos Oulun Infra.
Kaivupaikka korjataan samaan kuntoon, kuin mitä se oli ennen kaivutöitä. Kaivuluvan saaja ei saa tehdä itse lopullisia pintoja: profilointia, asfaltointia, reunakivien asennusta, kivetyksiä tai vihertöitä.

Jälkitöiden yksityiskohdista voi lukea lisää Oulun kaupungin kaivulupaohjeesta.

Asfaltointi

Asfalttialueilla kaivettaessa kaivanto tasoitetaan työn jälkeen 0-pintaan asti, eli samalle tasolle ympäröivän alueen maanpinnan tason kanssa. Kaivuluvan hakijan tulee tehdä maan tiivistys ja täyttää ylimääräiset painaumat ja epätasaisuudet.

Tiivistämisen jälkeen käytetään väliaikaista öljysoraa tai asfalttipintaa.

Maakerrokset ennallistetaan vastaamaan pois kaivettuja kerroksia. Sekoittuneet maa-ainekset tulee poistaa. Väliaikaisen paikkauksen teettää kaivu-urakoitsija omalla kustannuksellaan.

 • Päällystyksen neliöhinta ajoradalla v.2022 on ollut 16–32 €/neliö ja noppakivet 78–156 €/neliö. Hintamuutokset mahdollisia, joka määräytyy kilpailutuksen tuloksena.
 • Jälkityöasfaltoinnin tarkemman hinnaston saa pyydettäessä infraosastolta.
  Työnjohtaja Erkki Siuruainen,
  sähköposti: erkki.siuruainen@ouka.fi
  p. 044 7032237

Viheralueet

Viheralueet jätetään työn jälkeen 0-pintaan asti eli samalle tasolle ympäröivän alueen kanssa varmistaen kuivatuksen toimivuuden. Kaivuluvan hakijan tulee tehdä maan tiivistys ja täyttää ylimääräiset painaumat ja epätasaisuudet.

Kaivannosta poistettua täyttömaata voidaan käyttää täyttämisessä.

Kannot, isot kivet ja muut epätasaisuutta aiheuttavat elementit tulee poistaa viheralueilta.

 • Viheralueilla on erityisesti huomioitava ojarumpujen avonaisuus sekä hulevesien ohjaukset tasaamisessa eli ojapainanteiden ja kallistusten tulee olla kohdillaan.
 • Alueelta poistetaan lisäksi kaikki jätteet.

Viheralueiden hinnasto rakentuu neliöperusteisesti nurmetuksen osalta. Kasvien istuttaminen yksikköhinnalla.

 • Nurmetuksen hinta v. 2022 on ollut 4–20 €/neliö. Hintamuutokset mahdollisia. Hintaan vaikuttaa korjattava alue ja viheralueen hoitoluokka.
 • Vihertöiden hintaa muun kasvillisuuden osalta on vaikea ennustaa ennakkoon, sillä istutuksilla on erilaiset yksikköhinnat.
EU-lippu, jonka vieressä teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.