Mainos- ja viitoitusluvat

Mainostaminen ja viitoitus yleisellä alueella on luvanvaraista toimintaa, johon tulee hakea lupaa 21 vrk ennen mainostamista. Poikkeuksen tekevät vain

  • liiketilan sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä oleva siirrettävä mainoslaite, joka ei rajoita häiritsevästi normaalia katuliikennettä, toimintoja tai näkyvyyttä,
  • vaalimainonta Oulun kaupungin hallinnoimilla katualueilla vain vaalimainoksille pystytetyissä telineissä
  • mainoslehtisten jakaminen ilman kiinteitä rakenteita sekä tapahtumien aikainen mainostaminen tapahtuma-alueella.

Tilapäisiä mainos ja viitoituslupia myönnetään vain Oulun kaupungin alueella toteuttaviin tapahtumiin. Tilapäisiä mainos ja viitoituslupia haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Hintatiedot löytyvät palveluhinnastosta.

Lupia pysyville tienvarsimainoslaitteille on mahdollista kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti myöntää vain urheiluseuroille tai muille yleishyödyllisen harrastetoiminnan järjestäjille. Pysyvien ulko- ja tienvarsimainosten sijoittamiseen tarvitaan sijoitus-toimenpide- ja kaivuluvat.

Pysyvän kohteen viitoitus edellyttää tiealueilla väyläviraston ja kaduilla Oulun kaupungin harkinnan varaisen luvan.