Sijoituslupa

Sijoituslupa tarvitaan uusien rakenteiden pysyvään sijoittamiseen kadulle tai muille yleisille alueille ennen rakennus- tai kaivuluvan hakemista. Käynnistä sijoitusluvan hakeminen pyytämällä kohteeseen maastokatselmusta p. 044 499 3121 tai 044 703 2214.

Sijoituslupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. 

Hakemuksen liitteissä tulee esittää riittävät suunnitelmat sijoitettavista laitteista ja rakenteista sekä kartta, josta ilmenee sijoitettavien laitteiden/rakenteiden paikka.

Osasta sijoitusluvista peritään palveluhinnaston mukainen maksu.