Kuljetus- ja erikoiskuljetusluvat

Kuljetuslupa

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käsittelee kuljetusluvat, jotka eivät ylitä normaaliliikenteen mitta- ja/tai massarajoja. Oulun kaupungin katuverkkoa koskevat kuljetusluvat haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Hae lupa 21 vuorokautta ennen suunniteltua kuljetusta.

Merikosken silloilla yhdistelmäajoneuvon suurin sallittu massa on 26 t, telille kohdistuva suurin sallittu massa on 12 t ja enimmäisakselipaino 8 t. Tapauskohtainen lupa käsitellään, kun siltakohtainen liikennemerkein osoitettu painorajoitus ylittyy.

Erikoiskuljetuslupa

Erikoiskuljetusten reittiluvat käsittelee Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. puh. 0295 020 600, erikoiskuljetukset@ely-keskus.fi