Käyttölupa

Yleisten alueiden varaaminen omaan käyttöön vaatii luvan.

Alueen käyttölupahakemuksessa tulee esittää tarvittavat viranomaisluvat ja riittävät suunnitelmat toiminnasta, aluerajauksista, rakenteista, kalustosta, toimintavarusteista ja somisteista, joiden pohjalta voidaan arvioida toiminnan yleiset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset.

Yleisen alueen käyttölupa tulee olla haettuna 21 vrk ennen käyttöönottoajankohtaa. Huomioithan, että meluilmoitus tulee tehdä 30 vrk ennen tapahtumaa.

Tutustu tapahtumajärjestäjän oppaaseen, mikäli järjestät tapahtumaa ja kävelykadun käyttöperiaatteisiin, mikäli haet lupaa kävelykadulle.

Lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Hinnat löytyvät palveluhinnastosta.

 

Ulkomyynti

Ulkomyyntialueiden luvat myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan.

Luvan hakija huolehtii viranomaislupien hankkimisesta luvitettavaan toimintaan.

Tutustu kävelykadun käyttöperiaatteisiin, mikäli haet lupaa kävelykadulle.

Liikennesääntöjen mukaan tapahtuvalle liikkuvalle myynnille on mahdollista hakea lupaa liikkuvan myynnin ohjeistuksen puitteissa.

Hintatiedot

Lisätietoja valtakunnallisesta Siivouspäivä-tapahtumasta sekä Pop up -ravintolatoiminnasta alasvetovalikoista.

Oulun keskustan kävelykatujen käyttöperiaatteet

Siivouspäivä

Pop up -ravintolatoiminta

Huomioitavaa rakennus-, nosto-, ja lumenpu­do­tus­töissä

Hätätöissä kadun luvan hakijan on ilmoitettava liikenteenhallinta@ouka.fi.

Työmaalla tulee olla työn laajuudesta tai kestosta riippumatta työmaataulu. Ohjeet työmaataulusta.

Työmaan suojaa­miseen vaaditut ohjeet