Kaijonlahden valuma-alueen kunnostuksen yleissuunnitelmat valmistuivat – työt alkavat syksyllä 2024

29.01.2024

Kuivasjärven ekologinen tila on välttävä. Kuivasjärven ja Kaijonlahden tilaa pyritään parantamaan tänä vuonna alkavalla kunnostushankkeella, jossa toteutettavien vedenkäsittelyrakenteiden tarkoituksena on pidättää Kuivasjärveen tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta valuma-alueelle.

Kaijonlahden valuma-alueelle suunniteltiin hulevesien käsittelyratkaisut aiemmassa Oulun kaupunkivedet -hankkeessa, joka toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Oulun kaupungin ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Suunnittelualueelta löytyi rakennussuunnittelun aikana oletettua enemmän happamia sulfaattimaita, jonka vuoksi suunnitelmia on jouduttu muuttamaan Lopakkaojan käsittelyrakenteiden sekä Laholaisojan ja Ruskonojan kosteikkojen osalta. 

Nyt valmistuneissa muutossuunnitelmissa on tavoiteltu luonnonmukaisempia ja vähemmän kaivua vaativia vesienkäsittelymenetelmiä. Suunnitelmat olivat nähtävillä vuodenvaihteessa ja rakennussuunnitelmat valmistuvat kevään 2024 aikana. Suunnitelmien mukaiset ratkaisut on tarkoitus toteuttaa nyt käynnistettävässä hankkeessa vuosien 2024–2025 aikana, jonka jälkeen on mahdollista toteuttaa itse Kaijonlahden kunnostus vuonna 2026. Hankkeen toimenpiteille on haettu avustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. 

Vesienkäsittelyrakenteet sijoittuvat Pyykösjärven itäpuolelle kaupungin omistamille maa-alueille asemakaava-alueen ulkopuolella.

Lue lisää Kaijonlahden suunnitelmista