Ympäristönsuojelun määräykset ja ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Ympäristönsuojelumääräykset koskevat muun muassa jätevesien käsittelyä, polttoaine- ja kemikaalisäiliöitä, melun ja tärinän torjuntaa sekä ilmansuojelua. 

Määräykset ovat voimassa kaikissa ympäristötoimen toimialueen kunnissa ja ne koskevat kaikkia, niin yrityksiä, yhteisöjä, viranomaisia kuin yksityishenkilöitä, myös sinua. Tutustu alapuolella ympäristönsuojelumääräyksiin ja niiden perusteluihin.  

Ohjeet

Oulun seudun ympäristötoimessa on laadittu ohjeita eri toimialoille ja tapahtumille. Tältä sivulta löydät uusimmat ympäristönsuojelun laatimat ohjeet. 

Ota yhteyttä