Hailuodon, Iin, Kempeleen, Lumijoen, Oulun ja Pudasjärven jätehuoltomääräykset

Jätehuollon järjestämistä ohjataan valtakunnallinen jätelainsäädännön ja paikallisten jätehuoltomääräysten avulla.

Jätehuoltomääräykset sovittavat valtakunnallisen jätelainsäädännön paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi. Jätehuoltomääräykset ovat nimensä mukaan velvoittavia määräyksiä, eivät suosituksia.

Jätehuoltomääräyksillä ohjataan kunnan järjestämisvastuulle annetun jätehuollon järjestämistä. Jätehuoltomääräykset koskevat yritysten ja julkishallinnon jätehuollon järjestämistä silloin, kun on kyse jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan estämisestä tai jätehuollon teknisistä vaatimuksista, esimerkiksi jäteastioista, jäteastioiden sijoittamisesta tai jäteastioiden tyhjennysajankohdista. Elinkeinotoiminnan jätteiden erilliskeräys- ja kierrätysvelvollisuuksista säädetään toimialakohtaisesti asetuksissa.

Iin, Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen, Oulun ja Pudasjärven jätehuoltomääräyksistä päättää kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan alainen jätehuoltojaos.