Jätelain valvonta ja roskaantuminen

Tämän sivun sisältö:

Yleistä jätelain valvonnasta ja roskaantumisesta

Jäte- ja roska-asioiden hoitaminen on jakautunut useammalle taholle.

Me ympäristötoimessa valvomme tiettyjä ammattimaisia jätteenkäsittelytoimintoja ja voimme esimerkiksi velvoittaa maanomistajan siivoamaan roskaantuneen alueen. Katuvarsiroskisten tai asuinkiinteistöjen roskisten tyhjennyksistä emme kuitenkaan vastaa.

Meille voit ilmoittaa esimerkiksi metsätien varrelta löytyneestä jätekuormasta tai kysyä jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan hakemisesta.

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista kiinteistöllä tehdään jätehuoltoviranomaiselle ja puiston täysistä roska-astioista voit ilmoittaa palautepalvelun kautta suoraan puistojen ja viheralueiden puhtaanapitoon.

Roskaantuminen

Roskaaja on velvollinen siivoamaan roskat ja roskaantuneen alueen. Valitettavan usein roskaaja ei ole tiedossa ja toissijainen siivousvastuu on roskaantuneen alueen maanomistajalla tai haltijalla.

Kenelle roskaantumisesta ilmoitetaan, riippuu siitä, millainen alue on kyseessä ja ilmoittaminen suoraan oikealle taholle nopeuttaa asian hoitamista. Yritä ensin selvittää, kenen vastuulla alueen kunnossapito on.

Mihin voin ilmoittaa roskaantumisesta?
OngelmaIlmoita ongelmasta
Välitöntä ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat jätteet tai kemikaalit, kuten avonaiset tai maahan vuotavat kemikaaliastiatPelastuslaitokselle numeroon 112
Ympäristöön hylätyt suljetut kemikaaliastiat, jotka eivät aiheuta välitöntä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Palautepalvelulla ympäristönsuojeluun
Rinki-ekopisteiden roskaantuminen tai ekopisteille tuodut jätteet.Rinki Oy:n asiakaspalveluun
Taloyhtiöiden jätepisteiden roskaantuminen ja keräysastioiden ylitäyttyminen. Isännöitsijälle tai kiinteistönhuoltoon
Usein toistuva taloyhtiöiden jätepisteiden roskaantuminen ja keräysastioiden ylitäyttyminen, jos isännöitsijä ei pysty ratkaisemaan asiaa.Palautepalvelulla ympäristönsuojeluun
Rakennettujen pihapiirien roskaantuminen ja epäsiisteys. Palautepalvelulla rakennusvalvontaan
Epäsiisti ulkovarastointi.Palautepalvelulla rakennusvalvontaan
Työmaista johtuva roskaantuminen. Palautepalvelulla rakennusvalvontaan
Viher-, puisto- ja metsäalueiden roskaantuminen kaupungin omistamilla alueilla. Palautepalvelulla puistojen ja viheralueiden kunnossapitoon
Katujen ja teiden roskaantuminen tai jätteiden hylkääminen kaupungin omistamilla alueilla. Palautepalvelulla puistojen ja viheralueiden kunnossapitoon
Teiden ja väylien roskaantuminen tai jätteiden hylkääminen valtion omistamilla tiealueilla. Liikenteen asiakaspalveluun
Satamien ja satamien jätepisteiden roskaantuminen.Sataman pitäjälle tai sataman kunnossapitäjälle
Pitkäkestoinen sataman roskaantuminen tai sataman usein toistuva jätepisteiden roskaantuminen ja ylitäyttyminen, jota sataman pitäjä ei pysty ratkaisemaan. Palautepalvelulla ympäristönsuojeluun
Juna-asemien ja rata-alueiden roskaantuminen.Liikenteen asiakaspalveluun
Linja-autopysäkkien roskaantuminen kaupungin omistamien katujen ja teiden varrella. Palautepalvelulla katujen ja teiden kunnossapitoon
Linja-autopysäkkien roskaantuminen valtion omistamien teiden ja väylien varrella. Liikenteen asiakaspalveluun
Hylätyt romuajoneuvot.Palautepalvelulla kadut ja liikennepuolelle
Vesialueiden roskaantuminen.Palautepalvelulla maa ja mittaukseen (valitse aihe: kalastus ja vesialueet)

Jätehuolto

Oulun seudulla kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon käytännön järjestäminen on jakautunut kahdelle taholle.

Oulun, Kempeleen, Lumijoen ja Hailuodon jätehuollon järjestämisestä vastaa Kiertokaari Oy ja Limingan, Tyrnävän ja Muhoksen alueilla jätehuollon järjestämisvastuu kuuluu Lakeuden EKOlle.

Kiertokaari Oy ja Lakeuden EKO huolehtivat toimialueidensa jätteiden kuljetuksesta, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta.

Tarvitsetko tietoa lajittelusta, kierrätyksestä, jäteastioista tai jätteenkuljetuksesta?

Lisätietoja jätehuoltopalveluista sekä yhteystiedot löydät Kiertokaari Oy:n ja Lakeuden EKOn verkkosivuilta.

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta.

Määräykset sitovat kaikkia kaupungin ja kunnan asukkaita, myös sinua.

Jätehuoltomääräyksiä annetaan muun muassa jätehuoltoon liittymisestä, eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä sekä jätteiden omatoimisesta käsittelystä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.

Oulun seudun ympäristötoimen toimialueella ovat voimassa kahdet eri jätehuoltomääräykset. Oulun seudulliset jätehuoltomääräykset löytyvät alueellisen jätehuoltolautakunnan verkkosivuilta ja Lakeuden EKOn alueen jätehuoltomääräykset Lakeuden EKOn verkkosivuilta.

Yleisötapahtumien jätehuolto

Tapahtumien jätehuollosta vastaa tapahtuman järjestäjä. Ympäristötoimi on laatinut ohjeen yleisötapahtumien jätehuollon järjestämiseen liittyen. Tutustu yleisötapahtuman jäteohjeeseen

Frozen People -tapahtuma Nallikarissa meren jäällä. Roska-astiat pulloille ja tölkeille, kartongille, muoville ja sekajätteelle.

Jätteiden polttaminen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kiellettyä.

Kiinteistön tulipesässä voi polttaa kuivaa ja käsittelemätöntä puujätettä. Sytykkeenä saa käyttää pieniä määriä paperia, kartonkia tai pahvia.

Asemakaava-alueen ulkopuolella voi satunnaisesti polttaa vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia. Polttamisesta ei saa aiheutua haittaa naapurustolle ja tarvittaessa on tehtävä tulentekoilmoitus pelastuslaitokselle.

Asiasta on määrätty jätehuoltomääräyksissä.

Biojäte ja kompostointi

Jos kiinteistöllä on vähintään neljä huoneistoa, on biojäte kerättävä erikseen. Myös muilla kiinteistöillä biojätteen erilliskeräys on erittäin suositeltavaa. Biojätteen voi joko kompostoida omalla kiinteistöllä tai tilata sille erilliskeräyksen.

Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen ja Oulun taajamissa biojäte tulee omakotitaloissakin kerätä erilleen viimeistään 19.7.2024.

Voit käsitellä ruuantähteet ja muun biohajoavan jätteen sekä puutarhajätteen kompostoimalla sen kiinteistölläsi. Kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Lajittelemalla biojätteen erilleen voit pidentää polttokelpoisen jätteen astian tyhjennysväliä jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Lisätietoa biojätteen ja muiden jakeiden erilliskeräysvelvoitteista löydät Kiertokaaren sivuilta: Kierrätysaste nousuun - lajitteluvelvoitteet tiukentuvat - Kiertokaari

Ota yhteyttä