Alueen tontit ja rakentaminen

Ilmakuva Hartaanselänrannalta suistoalueelta kohti Oulun keskustaa.
Ilmakuva Hartaanselänrannalta kohti Oulun keskustaa. Kuva: Oulun kaupunki / Lentokuva Vallas Oy

Hartaanselänrannan alueella on voimassa kolme eri asemakaavaa:

  1. Lehtokylän asemakaava Hietasaaressa
  2. Vaakunakylän asemakaava Hietasaaressa, ja
  3. Hartaanrannan asemakaava mantereen puolella Tuirassa.

Asemakaavat tausta-aineistoineen löydät Hartaanselänrannan hankesivustolta.

Asemakaavojen lisäksi Hartaanselänrannalle on laadittu neljä rakentamistapaohjetta, joilla täydennetään asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä. Ohjeet sisältävät pääasiassa kaupunkikuvaan ja rakentamisen laatutasoon liittyviä ohjeistuksia, jotka ovat rakentajaa ja tontin haltijaa sitovia. 

Tutustu rakentamistapaohjeisiin verkkosivuillamme.

Hartaanselänrannan rakentaminen on aloitettu Asuntomessualueesta, joka sijoittuu Lehtokylän ja Vaakunakylän asemakaava-alueille.

Lue lisää Oulun Asuntomessualueen tonteista ja rakentamisesta.

Tavoitteena on, että Asuntomessualueen valmistumisen jälkeen alueen rakentaminen jatkuu Lehtokylän ja Vaakunakylän asemakaava-alueiden täydentämisellä. Hartaanrannan asemakaava-alueen rakentamisen aikataulusta päätetään myöhemmin.

Hartaanselänrannan alueen rakentamisen aikataulu määritellään maankäytön toteuttamisohjelman perusteella. Maankäytön toteuttamisohjelmas­sa on esitetty suunnitelma viiden vuoden asuntotuotannosta ja työpaikkarakenta­misesta. Suunnitelmaa päivitetään kah­den vuoden välein.

Alle on koottu alueen suunniteluun liittyvää kartta-aineistoa:

Hartaanselänrannan 3D-malli (.skp). Malli on luonnos alueen kaavasta ja suunnittelijan tulee tarkastaa mm. korot ympäristösuunnitelmasta. Pyydä 3D-malli sähköpostitse sonja.koistinen@ouka.fi.

Hartaanselänranta rajattu kartalla punaisella
Punaisella rajattu Hartaanselänrannan alue ja katkoviivalla laajempi vaikutusalue