Kaavat ja rakentamistapaohjeet

Asemakaava

Asemakaavalla osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Ajantasaiset asemakaavat löydät Oulun karttapalvelusta, aseta karttanäkymäksi "asemakaava Oulu", karttatasoksi "asemakaavoitettu alue"

Yleiskaava

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen.

Voimassa olevat yleiskaavat löydät Oulun karttapalvelusta: Kartalla näkyvät tiedot > Kaavoitus > Yleiskaavoitus > Voimassa olevat yleiskaavat. Lisätiedot -kohdasta pääset yleiskaavakohtaisille nettisivuille.

Rakentamistapaohjeet

Rakentamistapaohjeilla täydennetään asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä. Ohjeet sisältävät pääasiassa kaupunkikuvaan ja rakentamisen laatutasoon liittyviä ohjeistuksia, jotka ovat rakentajaa ja tontin haltijaa sitovia. Rakentamistapaohjeiden tarkoituksena on ohjata suunnittelijoita, rakentajia ja viranomaisia alueiden toteuttamisessa ja rakentamista siten, että alueesta muodostuu viihtyisä ja laadukas alue.

Tältä sivulta löydät rakentamistapaohjeita. Sivulta puuttuvia ohjeita voi tiedustella alueen ohjaavalta lupavalmistelijalta, jonka löydät aluejakokartalta.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet

Lisää tietoa Oulun arvokkaista alueista ja voit lukea Kulttuuriympäristö-sivulta. Sivulta löydät mm. inventoinnit, joilla selvitetään tarpeellisessa tarkkuudessa alueen rakennusten rakennushistoria ja kulttuurihistorialliset piirteet.

Muita hyödyllisiä sivustoja

Tämän sivun sisältö:

Rakentamistapaohjeet, Oulu