Perusopetuksen opetussuunnitelma uudistuu

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön portaittain syksystä 2016 lähtien. Lukuvuonna 2016−17 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat vuosiluokat 1−6. Yläkoulussa siirrytään uuteen opetussuunnitelmaan portaittain seuraavasti: 7. luokka 2017−18, 8. luokka 2018−19 ja 9. luokka 2019−20. 
 
Alla olevasta linkistä aukeaa ePerusteiden sivusto, josta kannattaa navigoida vasemmanpuoleisesta valikosta. Isoa dokumenttia ei kannata ladata sinisestä linkistä.
 
 
Opetussuunnitelmauudistus perustuu valtioneuvoston asetukseen, jossa annetaan muun muassa perusopetuksen tuntijako. Oulussa on sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksellä lisätty valtioneuvoston tuntijakoon yksi vuosiviikkotunti alakoulun 2. luokalle ja yksi vuosiviikkotunti 7. luokalle. Katso Oulun perusopetuksen uusi tuntijako tästä.
 
 
Muutoksia oppiaineissa
 
Uusi opetussuunnitelma tuo lisää tunteja yhteiskuntaoppiin, liikuntaan, musiikkiin ja kuvataiteeseen. Yhteiskuntaopin opiskelu alkaa jo 4. luokalla ja jatkuu 5. luokalta alkavan historian rinnalla peruskoulun päättövaiheeseen. 
 
Ympäristöoppia opiskellaan yhtenäisenä kokonaisuutena 6. luokan loppuun. Yläkoulun puolella toteutuva oppiainejako fysiikkaan ja kemiaan, biologiaan ja maantietoon sekä terveystietoon jää alakoulun puolella pois.  

Myös käsityön opiskelussa tapahtuu muutoksia: kaikki oppilaat opiskelevat yhteistä käsityöoppiainetta koko perusopetuksen ajan. Aikaisemmasta poiketen oppilas ei valitse missään perusopetuksen vaiheessa erikoistumista tekniseen työhön tai tekstiilityöhön. 
 
Uudessa opetussuunnitelmassa kielenopetuksen painopiste on siirtynyt alemmille luokille. Oulussa ensimmäinen vieras kieli, A1-kieli, on englanti, ja se alkaa 2. luokalla. Varhentamisen tarkoituksena on tutustuttaa oppilaita toisella luokalla englannin kieleen leikinomaisesti tunti viikossa. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti toisen kotimaisen kielen (B1) eli ruotsin opiskelu alkaa 6. luokalla.

 

Yhteystiedot

  • Puhelin work 044 703 9767
  • Sähköposti
  • Verkkosivut www.ouka.fi/opetussuunnitelma
  • Lisätietoja perusopetuksen opetussuunnitelmasta saa perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuorelta.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Perusopetuksen arvioinnin ABC


Arvioinnin ABC - Ohje alakoulun arviointiin (pdf) 

6. luokan nivelvaiheen keskustelupohja (doc)
 

Arvioinnin ABC - Ohje yläkoulun arviointiin (pdf)

Opetussuunnitelman tukimateriaalit

Yleisen osan tukimateriaalit

AineOps-tukimateriaalit

Oululaiset eheyttävät polut

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Oulun kaupungin lukioiden paikallinen opetussuunnitelma (pdf)

Esittelymateriaalit
 

Esiopetussuunnitelma - Intoa ja iloa eskarista!
Esiopetuksen opetussuunnitelman esittelydiat, syksy 2016 (pdf)

Opetussuunnitelma pähkinänkuoressa - perusopetuksen opsin esittelydiat, syksy 2016 (pdf)

Lukion opetussuunnitelma uudistuu -esittelydiat, syksy 2016 (pdf)

Anna palautetta OPS-sivustosta Oppiksen Facebookissa!
Tehdään sivustosta yhdessä ops-työtä palveleva kokonaisuus.