Perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla on ollut lukuvuodesta 2019-2020 alkaen käytössä uusi opetussuunnitelma.

Alla olevasta linkistä aukeaa ePerusteiden sivusto, josta kannattaa navigoida vasemmanpuoleisesta valikosta. Isoa dokumenttia ei kannata ladata sinisestä linkistä.
 
 
Opetussuunnitelmauudistus perustuu valtioneuvoston asetukseen, jossa annetaan muun muassa perusopetuksen tuntijako. Oulussa on sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksellä lisätty valtioneuvoston tuntijakoon yksi vuosiviikkotunti alakoulun 2. luokalle ja yksi vuosiviikkotunti 7. luokalle.

Oulun perusopetuksen tuntijako (pdf)

Muutoksia oppiaineissa

 
Uusi opetussuunnitelma toi lisää tunteja yhteiskuntaoppiin, liikuntaan, musiikkiin ja kuvataiteeseen. Yhteiskuntaopin opiskelu alkaa jo 4. luokalla ja jatkuu 5. luokalta alkavan historian rinnalla peruskoulun päättövaiheeseen. 
 
Ympäristöoppia opiskellaan yhtenäisenä kokonaisuutena 6. luokan loppuun. Yläkoulun puolella toteutuva oppiainejako fysiikkaan ja kemiaan, biologiaan ja maantietoon sekä terveystietoon jää alakoulun puolella pois.  

Myös käsityön opiskelussa  on tapahtunut muutoksia: kaikki oppilaat opiskelevat yhteistä käsityöoppiainetta koko perusopetuksen ajan. Aikaisemmasta poiketen oppilas ei valitse missään perusopetuksen vaiheessa erikoistumista tekniseen työhön tai tekstiilityöhön. 
 
Kielenopetuksen painopiste on siirtynyt alemmille luokille. Syksyllä 2019 koulunsa aloittavat ja sitä nuoremmat aloittavat ensimmäisen vieraan kielen opiskelun 1. luokalla. Jokainen koulu tarjoaa vähintään kahta kieltä. Kieli valitaan oman lähikoulun kielistä. Toisen kotimaisen kielen (B1) eli ruotsin opiskelu alkaa 6. luokalla.

Yhteystiedot

  • Puhelin work Marjut Nurmivuori p. 044 703 9767
    Pauliina Kanervo p. 050 592 3965
  • Sähköposti
  • Verkkosivut www.ouka.fi/opetussuunnitelma
  • Lisätietoja perusopetuksen opetussuunnitelmasta saa perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuorelta ja laatupäällikkö Pauliina Kanervolta.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Perusopetuksen arvioinnin ABC


Arvioinnin ABC - Ohje alakoulun arviointiin (pdf)

 

Arvioinnin ABC - Ohje yläkoulun arviointiin (pdf)

Opetussuunnitelmaa täydentävät osiot

A1-kielen opetussuunnitelma luokille 1-2 (pdf)

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
 

Maailmankansalaisen polku (pdf)

AineOps-tukimateriaalit

Oululaiset eheyttävät polut

Esittelymateriaalit

Esiopetussuunnitelma - Intoa ja iloa eskarista!
Esiopetuksen opetussuunnitelman esittelydiat, syksy 2016 (pdf)

Opetussuunnitelma pähkinänkuoressa - perusopetuksen opsin esittelydiat, syksy 2016 (pdf)

Lukion opetussuunnitelma uudistuu -esittelydiat, syksy 2016 (pdf)