Perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla on ollut lukuvuodesta 2019-2020 alkaen käytössä uusi opetussuunnitelma.

Alla olevasta linkistä aukeaa ePerusteiden sivusto, josta kannattaa navigoida vasemmanpuoleisesta valikosta. Isoa dokumenttia ei kannata ladata sinisestä linkistä.
 
 
Opetussuunnitelmauudistus perustuu valtioneuvoston asetukseen, jossa annetaan muun muassa perusopetuksen tuntijako. Oulussa on sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksellä lisätty valtioneuvoston tuntijakoon yksi vuosiviikkotunti alakoulun 2. luokalle ja yksi vuosiviikkotunti 7. luokalle.

Oulun perusopetuksen tuntijako (pdf)

Päättöarvioinnin kriteerit

Päättöarvioinnin kriteerit astuivat voimaan  elokuussa 2021.  Keväällä 2022 yhdeksännen luokan oppilaiden osaaminen arvioidaan näiden päättöarvioinnin kriteereiden mukaisesti (pois lukien ne oppiaineet, joiden opiskelu on päättynyt 7. tai 8. luokkaan).
 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti.

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kunkin oppiaineen oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana on oppiaineen tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi.

Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan oppiaineen oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta.

Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.

Lue lisää perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereistä Opetushallituksen sivuilta.


Kielen oppimisen painopiste on nykyisin alemmilla luokilla. Ensimmäisen vieraan kielen opiskelu aloitetaan 1. luokalla. Jokainen koulu tarjoaa vähintään kahta kieltä. Kieli valitaan oman lähikoulun tarjoamista kielistä. Toisen kotimaisen kielen ruotsin (B1) opiskelu alkaa 6. luokalla.

 

Lisätietoja

  • Puhelin work Perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori
    p. 044 703 9767

    Laatupäällikkö Pauliina Kanervo
    p. 050 592 3965
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Perusopetuksen arvioinnin ABC


Arvioinnin ABC - Ohje alakoulun arviointiin (pdf)

 

Arvioinnin ABC - Ohje yläkoulun arviointiin (pdf)


Oppilaan arvioinnista huoltajille -diojen kansikuva.

Oppilaan arvioinnista huoltajille -diat (pdf)

Opetussuunnitelmaa täydentävät osiot

A1-kielen opetussuunnitelma luokille 1-2 (pdf)

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
 

Maailmankansalaisen polku (pdf)

AineOps-tukimateriaalit

Oululaiset eheyttävät polut