Pääkuva

Kestävä opinvirta -hankkeiden kuulumisia v. 2023

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, vai mitä? Usein kuntien yhteistyössä on rakennettu toimintamalleja kestävyyskasvatustyöhön Opetushallituksen valtionavustuksen ja kaupunkien omarahoitusosuuksien turvin. Vuoden 2023 aikana on menty jo upeasti eteenpäin ja vuonna 2024 hankkeita viimeistellään.
03.11.2023

Perusopetuksen hankkeessa on päätoteuttaja Oulun lisäksi mukana Lahden, Lappeenrannan, Hämeenlinnan ja Turun kaupungit sekä lukiohankkeessa Lappeenranta. Kiteytetysti molemmissa hankkeissa on päätavoitteena luoda paikalliset, mutta yhteistyöstä rikastuneet, toimintamallit oppilaitosten kestävyyden edistämiseen. Toimintamalleissa tarkastellaan niin oppilaitoksen johdon, puitteiden kuin toimintakulttuurin kestävyyttä sekä yhteistyötä ja viestintää eri toimijoiden kesken.

Tässä kuulumisia eri puolilta Suomea:

Mitä olette tehneet hankkeessa lukuvuonna 2022–2023?

Lappeenranta (perusopetus):
-    Toteutimme hankkeessa Lappeenrannan kaupungin Greenreality-opettajaverkoston tuella ”Kestävä ruoka ja ruokakasvatus”-kehittämistyötä jokaisella perusopetuksen koulussa. Kehitystyön avulla jokaiseen kouluun luotiin koulun sisäinen toimintamalli kestävän ruokailun edistämiseksi.
-    Jatkokehitimme hankkeessa Lappeenrannan kaupungin Uniori3-opettajaverkoston tuella 3.-luokkalaisten tiedekasvatukseen Kiertotalous-osiota

Lappeenranta (lukio):

-    Olemme tehneet vuosikello- ja vuosikurssimaisesti paikallista tiekarttaa. Sisältö alkaa kierrätyksestä ja kohti kolmatta vuosikurssia siirrytään enemmän sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävään kehitykseen. Tähän mennessä olemme kartoittaneet olemassa olevat toimet, ideoineet uutta ja suunnitelleet miten etenemme ensi lukuvuoden aikana.
-    Olemme mm. kommentoineet Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimelle luonnon monimuotoisuus -ohjelmaa sekä integroineet sitä biologian opintojaksoihin niin, että molemmat lukiot ovat saaneet kaupungilta omat nimikkoniittynsä lukioiden välittömästä läheisyydestä ja niiden ympärille rakennetaan tehtäväpaketti.
-    Lisäksi olemme valmistelleet erilaisia työpakettejalajittelusta koulussa, Greenreality -lupausten tekemisestä sekä siitä mitä tarkoittaa, että koulu on syrjinnästä vapaa alue.
 

Turku:
-    Mukana kuusi peruskoulua. Saimme työryhmän kootuksi viime keväänä ja starttasimme toiminnan.
-    Painopisteenä kestävyyssuunnitelmien tekeminen jokaiselle koululle.

Lahti:
-    Viime kevätlukukausi meni jalkautuessa ja suunnitellessa mihin kaupunkimme peruskoulujen kulttuuriohjelman osioihin hanketta kohdistettaisiin.
-    Päädyttiin Hiihtomuseoon, Radio- ja tv-museo Mastolaan ja Sibeliustaloon. Näihin kohteisiin suunnitellaan toimintamallia, jotta opettajilla ja oppilailla on mahdollisuus jalkautua samalla tilauslinja-autokyydillä myös ympäröivään luontoon. Kaikki kohteet sijaitsevat kulttuurihistorialtaan ja luonnoltaan mielenkiintoisissa paikoissa. Tuotettava malli on koulujen käytössä myös muulloin toteutettavilla käynneillä. 
-    Hiihtomuseolle tehdään myös sisätiloihin luontoon, kestävään kehitykseen ja Salpausselkiin liittyviä tehtäviä, jotka tehdään siinäkin tapauksessa, ettei esim. sään takia lähdetä maastokäynnille Lahden Urheilukeskuksen poluille.

Oulu (perusopetus ja lukio):

-    Olemme järjestäneet infoja, tapaamisia ja koulutuksia Kestävän tulevaisuuden opinvirta -toimintamallin jalkauttamiseksi niin päättäjille ja johdolle, kaupungin eri yksiköille ja kentän toimijoille kuin sidosryhmille tueksi käytännön kestävyyskasvatustyöhön. 
-    Olemme koordinoineet alueellista ympäristökasvatusverkoston Pyryn toimintaa Opinvirta-teemalla sekä kutsuneet mukaan myös enemmän kasvatusalan väkeä.
-    Olemme selkeyttäneet toimintamallin kokonaiskuvaa, kehittäneet viestintää ja suunnitelleet tulevan lukuvuoden ohjelmaa.
-    Olemme liittäneet opinvirta-kehystä osaksi oululaista sivistystä mm. liittämällä sen paikallisten pedagogisten asiakirjojen velvoittavaksi liitteeksi.

Mitä teette hankkeessa lukuvuonna 2023–2024?

Lappeenranta (perusopetus):
-    Työstämme hankkeessa Lappeenrannan kaupungin Greenreality-opettajaverkoston ja Kestävä opinvirta-kehittäjäopettajien (4hlö) tuella ”Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen”-teemaa jokaisella perusopetuksen koulussa. Kehitystyön avulla jokaiseen kouluun luodaan paikallinen toimintamalli ”Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen”- edistämiseksi oppilaiden osallisuutta ja toimijuutta vahvistavalla tavalla.
-    Jatkokehitämme hankkeessa Lappeenrannan kaupungin Uniori8-opettajaverkoston tuella 8.-luokkalaisten tiedekasvatukseen ”Puhdas ilma, puhdas energia ja kestävä asuminen”-osiota (Monialaisen oppimiskokonaisuuden pelillistäminen/2 kehittäjäopettajaa)
 

Lappeenranta (lukio):

-    Jatkamme keväällä aloitettuja toimia. Lisäksi olemme aloittaneet yhteistyön myös Lappeenrannan kaupungin kaavoituksen kanssa, mutta tätä kehitämme eteenpäin ensi lukuvuoden aikana.

Turku:
-    Teemme kaikille kouluille vuosikellon, johon kootaan keke-aihepiiriin liittyvät keskeiset päivämäärät, ja kokoamme siihen kurantit aiheeseen liittyvät eri järjestöjen ja tahojen tekemät oppimateriaalit ja muut opetuksessa käytettävät aineistot.
-    Suunnitteilla myös kierrätykseen ja ruokailuun liittyviä nostoja sekä mahdollisesti Elämyspolku Turku -toiminnan kanssa yhteistyö.
-    Kouluilla kullakin myös omaa toimintaa, kuten esim. MOKit. Yksi koulu painottaa sosiaalista kestävyyttä (tunnetaidot jne.).

Lahti:
-    Tänä syksynä järjestetään opettajille neljä työpajaa liittyen toimintamallin maastokäyntien suunnitteluun. Tavoitteena on tehdä innostavia ja toiminnallisia ohjelmia, joilla kasvatetaan paikallisidentiteettiä ja vastuullisuutta yhteisestä ympäristöstä. Lisäksi yksi työpajoista keskittyy pelkästään ulkona oppimisen menetelmiin ja varsinkin siihen, miten sitä kautta voidaan tehdä koulun lähiympäristöä tutuksi uusille alakoululaisille
-    Lisäksi toimintamallissa korostetaan kulttuuriohjelman kohteita kestävän kehityksen ja luonnon vinkkelistä.
 

Oulu:
-    Syksyllä mahdollistetaan erityisesti kasvattajien vertaistuki säännöllisillä Teams- ja lähitapaamisilla kestävän tulevaisuuden teemoista. 
-    Järjestämme myös sparrauksia yksiköiden kestävyystoiminnan tueksi.
-    Työskentelemme tiiviisti eri sidosryhmien ja päättäjien kanssa kestävyyskasvatusta kaupungissa mahdollistavien rakenteiden puolesta.
 

Nämä kaksi hanketta ovat osa Opetushallituksen rahoittamaa laajaa ilmasto- ja kestävyyskasvatushankkeiden kokonaisuutta vuosina 2022-2024. Järjestämme näiden n. 70 hankkeen kanssa myös yhteistyössä tapaamisia ja verkostoitumismahdollisuuksia, jottei jokaisen tarvitse keksiä kestävyyskasvatusta uudelleen.


Lämmin kiitos kaikille kestävyyskasvatustyötä toteuttaville!