Opinvirta lyhyesti

Tervetuloa yhteiseen opinvirtaan!

Kestävän tulevaisuuden opinvirta kokoaa yhteen oululaista kestävyyskasvatusta: tavoitteita, toimintaa, tietoa, toivoa ja tukea.

Opinvirta...

  • on päivitetty versio aiemmasta kestävän kehityksen oppimispolusta, ei erillinen hanke.
  • kiteyttää jo olemassa olevaa, laadukasta kestävyyskasvatusta ja kokoaa alueen kestävyystoimijoita.
  • tarjoaa raamit ja tukea erityisesti kasvatuksen ja opetuksen kehittämiseen.
  • on syntynyt oululaisen yhteistyön tuloksena ja sitä kehitetään jatkuvasti.
  • kaipaa tuekseen sitoutunutta johtoa ja muutoksia rakenteisiin ekologisen jälleenrakennuksen toteutumiseksi.
  • korostaa toivoa ja yhdessä tekemistä. 

Kestävän tulevai­suuden opinvirta tutuksi

Kestävän tulevaisuuden opinvirran kolme keskeistä teemaa ovat luontosuhde, kiertotalous ja ilmasto-osaaminen. Näiden teemojen kautta opinvirta etenee kohti ekososiaalista sivistystä. Ekososiaalinen sivistys syntyy ja kasvaa oppimisen kautta. Ekososiaalinen sivistys on elämistä vastuullisesti yhden maapallon rajoissa muita ihmisiä, eliölajeja ja luontoa kunnioittaen. Me kaikki olemme oppijoita kestävän tulevaisuuden virrassa ja kasvamme yhdessä kohti kestävää elämäntapaa. 

Opinvirran keskeiset ja joskus vaikeatkin teemat koskettavat meitä kaikkia. Mutta sen sijaan, että kadotamme toivon, voimme ottaa aktiivisen roolin ja toimia. Toiminta lähtee kiinnostuksesta ja empatiasta luontoa ja sen monimuotoisuutta kohtaan, sillä siitä mitä arvostat, siitä haluat pitää huolta. Ja se on opinvirran tavoite: pitää huolta Oulun ja koko planeetan tulevaisuudesta.

Käsikirja tiivistää keskeisten teemojen sisällöt, tavoitteet ja toiminnan

Löydät jokaisesta Opinvirran teemasta:

  • Tietoaukeaman
  • Tavoitteet eri kohderyhmille
  • Toimintaa 
  • Tukea

Käsikirja tehtiin yhdessä Otava Oppimisen palveluiden kanssa. Työpajojen, haastatteluiden ja kyselyiden kautta saimme ison joukon rakentamaan käsikirjaa kanssamme (lisätietoa sivulla 39). Pääset perehtymään tarkemmin työmme taustoihin ja sisältöön sivuilta 1-9.