Strategiat ja ohjelmat

Seuraaviin strategioihin ja ohjelmiin on kirjattu koko Oulua koskevat  tavoitteet ja toimenpiteet kestävään tulevaisuuteen .


Oulun kaupungin strategia

Kaupunkistrategia muodostuu visiosta ja arvoista, strategisista painopisteistä, tavoitteista ja toimenpiteistä sekä mittareista ja niiden tavoitetasoista. Kaupunkistrategiassa on myös suuret linjaukset esimerkiksi ilmastotavoitteisiin. Tutustu Oulun kaupungin strategiaan täältä.

 

Ympäris­tö­ohjelma

Ympäristöohjelman lähtökohtana ovat kaupunkistrategian painopisteet ja niissä esitetyt linjaukset sekä kaupungin sopimukset ja sitoumukset ympäristöasioiden edistämiseksi. Sitoumusten taustalla on kansalliset ja kansainväliset sopimukset. Tutustu ympäristöohjelmaan täältä.

 

Kierto­ta­lous­tie­kartta

Oulun kaupungille on laadittu kiertotalouden tiekartta osana ympäristöohjelman toteutusta. Sillä edistetään kiertotalouden toteutumista Oulussa. Kiertotaloustyöhön tarvitaan kaikki: yritykset, oppilaitokset, tutkimusorganisaatiot, muut sidosryhmät ja kuntalaiset. Oulu on Oppivin kiertotalouskaupunki. Tutustu Kiertotaloustiekarttaan täältä.

 

Oulun kaupungin sivistys­ohjelma

Sivistysohjelma määrittää suuntaviivat Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa. Sivistysohjelman neljä isoa teemaa ovat: hyvinvointi ja osallisuus,
digitaalisuus, kansainvälisyys ja kestävä tulevaisuus, jonka myötä rakennamme yhdessä kestävän elämäntavan ja vastuullisen yhteisön. Tutustu sivistysohjelmaan täältä.