Luontosuhde

Tämän sivun sisältö:

Luontosuhde kantaa läpi elämän

Kestävän tulevaisuuden opinvirrassa keskeistä on luontosuhteen vahvistaminen. 

Vahva luontosuhde ohjaa meitä kohti kestävämpää elämäntapaa. Lapsuudessa luotu hyvä luontosuhde kehittyy vaiheittain ympäristösuhteeksi, joka vähitellen syvenee kestäväksi tavaksi elää ja tehdä valintoja.

 

Hyvän luonto­suhteen voi oppia

Meillä aikuisilla, vanhemmilla, päiväkodin ja koulun henkilöstöllä on suuri vastuu lasten ja nuorten luontosuhteen tukemisessa. Meidän innostava asenne ja malli sekä kuunteleva läsnäolo ovat lapsen ja nuoren oppimisen lähtökohtia. 

Luontosuhde koostuu tiedoista ja taidoista, ajatuksista ja asenteista, tunteista ja hyvistä kokemuksista. Vähitellen meille muodostuu luontoyhteys. Ymmärrämme, että olemme osa Iuontoa. Kun luontoyhteytemme on vahva, koemme empatiaa luontoa kohtaan ja meissä herää halu auttaa ja suojella luontoa.

 

Luonto ympärillämme

Luontoympäristö vaikuttaa myönteisesti hyvinvointiimme. Luonnossa liikumme reippaammin ja pitempiä aikoja ja luonto auttaa elimistöämme palautumaan stressistä. Luonnossa oleskelu ja toimiminen auttaa meitä suhtautumaan myönteisemmin muihin ihmisiin ja ympäristöömme sekä itseemme. 

Lähiluonto on sekä oppimisen kohde että oppimisympäristö kaikenikäisille. Monipuolisten luontokokemusten ja -elämysten avulla tuemme lasten ja nuorten kestävää elämäntapaa ja hyvinvointia.

Avataan ovi, astutaan yhdessä ulos luontoon tunteella ja kaikkia aistejamme käyttäen.

 

Tutustu lisää teemaan 

Tutustu käsikirjan sivuilta 10-17 luontosuhteen vahvistamiseen.

 • Tietoaukeama
 • Tavoitteet eri kohderyhmille
 • Toiminta
 • Tukea