Kaupungin muut toimijat

Steam in Oulu

STEAM in Oulu on innovatiivinen oululainen yhteisö. Sen perusajatuksena on yhdessä tekeminen sekä kokeileva ja yhteisöllinen oppiminen ja taustalla Oulun kaupungin sivistysohjelma. Kestävyys ja vastuullisuus ovat STEAM-toiminnan kulmakiviä.

Steam in Oulu -kotisivut

 

Oulun seudun ympäris­tötoimi

Ympäristötoimen tavoitteena on turvata Oulun seudun asukkaille viihtyisä ja terveellinen elinympäristö sekä säilyttää alueen luonnon toimintakyky ja monimuotoisuus.

Oulun seudun ympäristötoimi

 

Yrittä­jyys­kasvatus

Yrittäjyyskasvatus on osa kaikkien kouluasteiden opetussuunnitelmia. Yrittäjyyskasvatukseen voidaan sisällyttää yrittäjyyttä, työelämätaitojen vahvistamista ja taloudenhallinnan oppimista. Opetuksessa painottuvat yhteiskunta- ja työelämätaidot, yritteliäisyys ja aloitekyky, ryhmätyöskentelytaidot, vastuullisuus, innovatiivisuus ja luovuus sekä itsetuntemus.

Yrittäjyyskasvatus ja työelämäyhteistyö

 

Maailman­kan­sa­laisen polku

Oululainen maailmankansalaisen polku on Oulun kaupungin varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman tukimateriaali kieli- ja kulttuuritietoiseen kasvatukseen. Se sisältää tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia maailmankansalaiseksi kasvun tueksi.

Globaalikasvatuksen sivusto

 

Nuoriso­palvelut

Nuorisopalvelut toimivat arkipäivän kestävyyskumppaneina oululaisille lapsille ja nuorille, sekä tukevat vahvasti myös osallisuuspyrkimyksiä. 

Nuoret-sivusto

 

Tilapalvelut

Tilapalvelut rakennuttaa ja ylläpitää kaupungin palvelukiinteistöjä sekä järjestää niihin ateria-, kiinteistönhoito- ja puhtaanapitopalvelut. Tilapalvelut toimivat yhteistyössä Sivistys- ja kulttuuripalvelujen kestävän tulevaisuuden ohjausryhmässä. 

Oulun Tilapalvelut

 

Kirjastot

Kirjastot edistävät kestävyyttä Oulussa ja niillä on myös oma kestävä kirjasto 2030-tiekartta. 

Oulun kirjastot

© Oulun kaupunki