Yksikön toimintaan

Kerrotaan yhteistä tarinaa

Kestävän tulevaisuuden opinvirta on liitetty osaksi Oulun kaupungin opetussuunnitelmia. Opinvirta tukee opetussuunnitelmassa olevien kestävyystavoitteiden toteuttamista sekä yksikön kestävyyskasvatusta ja toimintaa. 

Oulun kaupungissa kestävän tulevaisuuden rakentaminen on tärkeää hallintokuntia yhdistävää työtä mm. opetuksen ja kasvatuksen, ympäristön ja hyvinvoinnin näkökulmat huomioiden. Kestävän tulevaisuuden tavoitteiden saavuttaminen vaatii yhteisiä toimenpiteitä ja ymmärrystä ekososiaalisen sivistyksen merkityksestä.

Opinvirta tutuksi yksikössä

Itseopiskelumateriaali

Hyppää opinvirtaan-tallenne

Opinvirrasta toimiva työkalu yhteisösi kestävään toimintaan - lisäapua Akkunasta

Lisää tukea vuosisuunnittelun tueksi löytyy kaupungin intrasta eli Akkunasta. Löydät Akkunasta seuraavat työkalut:

  • Keke-työkalu
    • Kartoita yksikön toimintakulttuurien ja rakenteiden kestävyys keke-työkalun avulla. Työkalun avulla voit tarkastella yksikön nykytilaa ja löytää kehittämiskohteita sekä arvioida lukuvuoden tavoitteiden toteutumista opinvirran tavoitteiden mukaisesti.  
  • Työskentelypohjat vuosisuunnittelun tueksi ja oman opinvirran suunnitteluun 
    • Pohjien avulla voitte suunnitella kestävyyskasvatuksen yksikkönne näköiseksi. Varhaiskasvatuksen yksiköille ja kouluille on olemassa omat pohjat. 
  • Kestävän tulevaisuuden yhdyshenkilön eli tutummin kestu-vastaavan tehtäväkuvaus 
  • Kestu-vastaavan käsikirja