Kestävän tulevaisuuden ydintoimijat

 

  • Oulun kaupungin yksiköt, jotka edistävät kestävän tulevaisuuden toimintakulttuuria, esim. keke-tiimit ja Vihreä lippu-päiväkodit ja koulut.
  • Kestävän tulevaisuuden ohjausryhmä on kokoonpanoltaan monialainen ja sen tehtävänä on Oulussa kestävän tulevaisuuden toiminnan suunnan näyttäminen ja ohjaaminen kohti kestävän elämäntavan ja vastuullisuuden yhteisöä. 
  • Kehittäjäopettajien tehtävänä on mm. kestävän tulevaisuuden kasvatuksen pedagoginen ja menetelmällinen tukeminen sekä täydennyskoulutusten organisointi. Kehittäjäopettajat edistävät ekologisen kestävyyden ymmärrystä ja toteuttamista niin rakenteissa, opetuksessa kuin toimintakulttuurissa. Kehittäjäopettajia on myös muista teemoista. Tutustu lisää kehittäjäopettajiin täältä.
  • Kestävän tulevaisuuden vastaava (tai keke-vastaava) on ympäristöasioiden tuntija, innostaja ja opastaja. Kestu-vastaava valitaan kaikkiin Oulun päiväkoteihin, kouluihin ja lukioihin.
  • Reppu- ja Rinkka-työryhmät toimivat kestävän tulevaisuuden kasvatuksen tukijoina, asiantuntijoina, kehittäjinä ja keskustelun ylläpitäjinä päiväkodeissa ja kouluissa. Kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettajat vastaavat toiminnasta. Reppuyhmä on varhaiskasvatuksen ja Rinkka on koulujen asiantuntijaryhmä.
  • Alakööki on kestävän tulevaisuuden ja kulttuurikasvatuksen kehittämisyksikkö. Sen toiminnassa yhdistyvät kestävän tulevaisuuden kasvatus, ympäristökasvatus sekä taide- ja kulttuuriperinnekasvatus. Alakööki toimii pedagogisena asiantuntijana, kehittäjänä ja kouluttajana. Tutustu Alaköökiin lisää täältä.
  • Heikinharjun Luontokoto on luontokasvatuksen ja STEAMin kehittämisyksikkö. Toiminnassa luontokasvatus ja STEAM kulkevat rinnakkain yhdistäen tiedettä, taidetta ja teknologiaa. Tutustu Luontokotoon lisää täältä.
  • Timosenkosken luontokoulu tukee opettajien ympäristökasvatusta tarjoten OPSin mukaista toimintaa eri luokka-asteille. Tutustu luontokouluun lisää täältä.
  • Ekotukihenkilö oppii, neuvoo, kannustaa ja edistää toimipaikkansa ympäristöasioita ja henkilöstön ympäristövastuullisuutta. Tutustu ekotukitoimintaan Oulussa lisää täältä.