Pääkuva

Lukioiden kestävyystiekartasto julkaistu!

Tukea lukioiden kestävyystyöhön: eri oppiaineisiin, laaja-alaisiin tavoitteisiin, toimintakulttuuriin sekä johtamiseen.
15.05.2024

Miten edistää lukioissa ekologista kestävyyttä eri oppiaineissa, laaja-alaisissa tavoitteissa, toimintakulttuurissa ja johtamisessa?

Valtakunnallinen lukioiden kestävyystiekartasto julkaistiin tänään 15.5.2024 Opetushallituksen ilmasto- ja kestävyyskasvatushankkeiden seminaarissa Helsingissä. Sitä esitellään myös perjantain 17.5. LUKE-seminaarissa.

Käy tutustumassa osoitteessa: https://hankejulkaisut.mobiezine.fi/zine/13/cover

Tiekartastosta löydät:

  • Sy­ven­tä­viä asi­an­tun­ti­ja-ar­tik­ke­lei­ta
  • Green Comp -kes­tä­vyys­o­saa­mi­sen yh­dis­tä­mis­tä oppi­ai­nei­siin ja laa­ja-alai­siin ta­voit­tei­siin
  • Eri­lai­sia ope­tuk­sen, joh­ta­mi­sen ja toi­min­nan case-esi­merk­kejä
  • Konk­reet­ti­sia työ­ka­lu­ja oman oppi­lai­tok­sen­ ke­hit­tä­mi­seen

Lämmin kiitos kaikille tiekartastoa tehneille ja kommentoineille! 🤗

Tiekartaston kokosi Kestävä opinvirta - toimintamallit ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen -hanke, jota rahoittaa Opetushallitus ja Oulun kaupunki. Hanke päättyy toukokuun loppuun, kun taas perusopetuksen hanke on käynnissä vielä marraskuun loppuun. Hankkeissa rakentavat omia toimintamalleja myös Lappeenranta, Lahti, Hämeenlinna ja Turku.

Opetushallituksen seminaarissa oli esillä myös kattaus muita 2022-2024 käynnissä olleita upeita hankkeita. Kannattaa seurailla Avointen oppimateriaalien kirjastoa sekä Mappa.fi -palvelua, joihin hankkeissa tuotettuja toimintamalleja ja materiaaleja lisäillään.