Perusopetus

Tältä sivulta löydät Oulussa tuotettuja materiaaleja opinvirran teemoista perusopetukseen sekä vinkkejä erillissivustoille. 

Kiertotalous

Animaatiovideo johdattelee oppilaat kiertotalousteemaan. Video on tuotettu Ympäristöministeriön rahoittamassa MASSA-hankkeessa.

Apukysymyksiä videon käsittelyyn

Tutustukaa ja syventäkää kiertotalousteemaa luokka-asteelle sopivalla tavalla.

Kiertotalous x STEAM (erityisesti yläkouluun)