Keke-työkalu

Keke-työkalua päivitetty! 

Jotta kestävyysteemat toteutuisivat oululaisessa kasvatus- ja opetusarjessa, tarvitsemme muutoksia pedagogiikan lisäksi myös rakenteisiin ja toimintakulttuuriin. Koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden tukena pitkään ollutta keke-työkalua on tiivistetty ja päivitetty yhtenäiseksi opinvirran kanssa. Opinvirran käsikirjan tavoitteet tukevat erityisesti pedagogiikan kehitystä kestävyysteemat huomioivaksi, kun taas keke-työkalu tarttuu rakenteisiin ja toimintakulttuuriin. 

Sopikaa siis yksikössänne, kuka vastaisi keke-työkalun avulla rakenteiden kartoituksista, toimenpiteistä ja seurannasta, ja kuka puolestaan pedagogiikasta opinvirran työskentelypohjien avulla. Varhaiskasvatukseen pohjat löytyvät jo kaupungin intrasta Akkunasta ja koulujen puolelle ne työstetään valmiiksi lokakuun aikana yhdessä kestu-vastaavien kanssa. Pedagogiikan ja rakenteiden lisäksi muutokseen tarvitaan toki myös johdon ja koko kaupungin tuki.