Kortin katoaminen

Kortin katoamisesta kannattaa ilmoittaa välittömästi kaikille palveluntarjoajille, joiden palveluita kortille on hankittu. Kadonnut kortti voidaan sulkea, jolloin sillä olevia tuotteita ei voida käyttää.

Liikuntapalveluissa ja joukkoliikenteessä on erilliset sulkulistat, joten molempia palveluita käyttävän täytyy ilmoittaa kumpaankin. Liikuntalippujen osalta ilmoitus tehdään palvelupisteisiin. Bussilippujen osalta puolestaan joukkoliikenteen lipunmyyntipisteisiin. Liikuntapalveluissa sulkulista on reaaliaikainen ja yksi ilmoitus yhteen palvelupisteeseen riittää. Joukkoliikenteessä sulkulista päivittyy päivän viiveellä kaikille autoille.

Vastuu mahdollisista väärinkäytöksistä on asiakkaalla. Kortin kadotessa väärinkäytettyjä tuotteita ei korvata asiakkaalle. Rekisteröityneelle henkilöasiakkaalle korvataan kuitenkin sulkemisen jälkeen jäljellä olevat liikuntaliput. Korvausta pyydetään palvelupisteessä uuden kortin hankinnan yhteydessä. Muista henkilöllisyystodistus! Kadonneelle kortille jääneitä joukkoliikenteen lippuja ei korvata.