Kysymyksiä ja vastauksia robottipuheluista

Miksi robotti soittaa oululaisille?

Haluamme etsiä uusia keinoja osallistaa kaupungin asukkaat kertomaan mielipiteensä Oulun kaupungin palveluista sekä niiden kehittämistarpeista. Kunnan palveluiden kehittämisessä on tärkeää kuulla kuntalaisten mielipiteitä, jotta palveluja voidaan kehittää asukaslähtöisesti.
 

Mistä numerosta puhelu tulee?

Robotti soittaa numerosta +358 8 41540067.
 

Voiko robotille soittaa takaisin, jos ei ehdi vastata?

Robotti yrittää soittaa samaan numeroon kaksi kertaa. Tämän jälkeen lähetetään tekstiviesti, jossa on ohjeet siihen, kuinka robotille voi soittaa takaisin.
 

Mitä robotille soittaminen maksaa?

Soitonhinta määräytyy soittajan oman liittymäsopimuksen perusteella.
 

Mitä jos robotin soitto menee puhelinvastaajaan?

Robotti tulkitsee puhelinvastaajaan menneen soiton vastatuksi ja valitettavasti sen jälkeen ei ole enää mahdollista osallistua kyselyyn.
 

Miten vastaan robotille?

Kysymyksiin vastataan numeronäppäintä painamalla. Numeronäppäintä painamalla voi valita omaa mielipidettään kuvaavan vastauksen. Mukana on myös vapaan vastauksen kysymyksiä, joihin voi vastata puhumalla annettujen ohjeiden mukaisesti.
 

Mistä soitoissa käytetyt puhelinnumerot on saatu? 

Kuntalaisista poimitaan kyselyiden kohderyhmiä vastaava otos väestötietorekisteristä. Näiden tietojen pohjalta asukkaiden puhelinnumerotiedot hankitaan julkisesta liittymärekisteristä. Robotti ei soita esimerkiksi alle 18-vuotiaille merkittyihin numeroihin tai numeroihin, joissa on markkinointikielto. Kaikille kuntalaisille puhelua ei siis tule.


Miksi robotti soittaa puhelut eikä ihminen? 

Robotti pystyy soittamaan jopa 3 600 puhelua tunnissa ja muuttamaan vastaukset saman tien raporttimuotoon. Näin saadaan nopeasti ja paljon helposti analysoitavaa dataa kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.
 

Mikä tämä ”puhelinrobotti” on? 

Puhelurobotti on tietokoneohjelma, joka soittaa puheluita ihmisten puolesta. Robotille vastataan numeronäppäintä painamalla tai sanallisesti puhelun aikana kuultavien ohjeiden mukaisesti. Palveluntuottaja On-Time Research Solutions Oy on Pohjoismaiden johtava automaattipuheluiden soittopalvelu. Puhelurobotin äänenä voidaan käyttää joko synteettistä eli tietokoneella tehtyä ääntä tai ihmisen äänittämää ääntä. Oulun kaupungin asukkaille soittava puhelurobotti puhuu ihmisen äänellä.
 

Montako robottipuhelua on tulossa?

Robottipuhelukampanjoita toteutetaan muutamia syksyn 2021 aikana. Kokeilun aikana samalle henkilölle ei tule kuin yhteen aihepiiriin liittyvä puhelu.


Aina on liikkeellä myös huijareita. Mistä tiedän, mikä puhelu tulee oikeasti Oulun kaupungilta?

Puhelu tulee numerosta +358 8 41540067.


Onko tämä kertaluonteinen kysely?

Robottipuheluja kokeillaan syksyn 2021 aikana. Saadun kokemuksen perusteella voidaan harkita, onko kyseessä sellainen ratkaisu ja toimintatapa, jota on hyvä käyttää myös jatkossa.


Mitä puheluissa kerätyille vastauksille tapahtuu?

Eri kohderyhmille suunnatuilla robottipuheluilla on erilaisia tavoitteita. Yleisesti ottaen kaupunki hyödyntää vastauksia suunnitellessaan ja kehittäessään kaupunkilaisten palvelutarpeita, valmistellessaan tärkeitä asioita päätöksentekoon tai kerätessään palautetta ja kokemuksia.


Kuka litteroi puhelimitse saadut vastaukset?

Robotti tekee avoimien kysymysten litterointityön pääosin, mutta joissain tapauksessa ihmisen tekemä lisälitterointi voi olla tarpeen. Tavoitteena on, että robotti tuottaa kerätyistä tiedoista helposti hyödynnettävää ja ymmärrettävää materiaalia.


Jos kerron henkilökohtaisia asioitani esimerkiksi siitä, että tarvitsen tietynlaisia palveluja, miten tietoturva huomioidaan? 

Kaupungin puolella tuloksia käsittelevät vain ne, jotka niitä suoraan töidensä puolesta tarvitsevat. Tuloksien käsittelyssä vastaajia ja vastauksia ei tulla yhdistämään. Palveluntuottaja On-Time Research Solutions Oy:n kanssa on tehty sopimus henkilötietojen käsittelystä. Rekisteriselosteen pääsee katsomaan kaupungin verkkosivuilta: Linkki: www.ouka.fi/tietosuoja


Mitä tapahtuu seuraavaksi? 

Oulussa robottipuheluista kerätään kokemuksia syksyn 2021 aikana. Kokeilun päätyttyä harkitaan, onko puhelurobotiikka hyvä keino lisätä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Puheluiden avulla kerätyistä tiedoista koostetaan yhteenveto kaupungin nettisivuille syksyn 2021 aikana.

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/moda