Energia-avustukset - Avustukset - Asuminen - Asuminen ja rakentaminen - Asuminen ja rakentaminen - Oulun kaupunki

Energia-avustukset Energia-avustukset

Avustusta ei myönnetä vuonna 2017.Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että korjaustöitä ei ole aloitettu ennen avustuspäätöstä tai ennakkoaloituslupaa. Ennakkoaloitusluvat myöntää Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, tontit ja asuminen. Huom. korjaustoimenpiteiden luvanvaraisuus tulee tarvittaessa selvittää rakennusvalvontavirastosta.

Tarveharkintaiset energia-avustukset pientaloille

Avustuksella tuetaan pientalossa tehtäviä toimenpiteitä energiatalouden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseksi. Pientalolla tarkoitetaan enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävää, ympärivuotisessa asuinkäytössä olevaa asuinrakennusta. Avustettavia toimenpiteitä ovat mm. ulkovaipan korjaukset ja lämmitystapamuutokset.

Avustusta myönnetään laite- ja materiaalikustannuksiin. Työkustannusten osuuteen voi hakea verottajalta kotitalousvähennystä.

Ruokakunnan tulot eivät saa ylittää asetettuja rajoja. Varallisuus ei ole este avustuksen myöntämiselle.

Avustuksen määrä on enintään 25 % hyväksytyistä kustannuksista.

Tulorajat:

 Henkilöluku 1 2 3 4
 Bruttotulot €/kk 1 760  2 940 3 920 4 995


Yli 4 henkilön ruokakunnissa tulojen enimmäismäärää korotetaan 875 €/lisähenkilö.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut,
tontit ja asuminen / energia-avustukset,
PL 32, (Solistinkatu 2)
90015 Oulun kaupunki
 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin cell 044 703 2616 arkkitehti
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.