Korkotukilainat

Korkotukilainat vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen, perusparantamiseen ja hankintaan


Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) hyväksyy korkotukilainoja vuokra-, osaomistus- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen sekä vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen ja hankkimiseen.

Korkotukilainoilla on jatkuva haku. Kaupunki antaa lausunnon hakemuksista ja toimittaa ne edelleen ARAn käsiteltäväksi.

 

Hakemukset toimitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon

Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55A
Sähköposti: kirjaamo@ouka.fi
Aukioloajat: ma-pe 8.30-15.30

Kuoreen merkintä "Lausuntopyyntö korkotukilainahakemukseen"

 

Lisätietoa, hakuohjeet ja -lomakkeet:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen nettisivuilta

 

Takauslainat

Takauslainat vuokratalojen uudisrakentamiseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää takauslainoja tavallisten vuokratalojen rakentamiseen. Takauslainan määrä voi olla enintään 95 % kohteeseen sisältyvien vuokra-asuntojen ja niihin liittyvien asumista välittömästi palvelevien tilojen rakennuskustannuksista.

Takauslainoilla on jatkuva haku. Kaupunki antaa lausunnon hakemuksista ja toimittaa ne edelleen ARAn käsiteltäväksi.

 

Hakemukset toimitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon

Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55A
Sähköposti: kirjaamo@ouka.fi
Aukioloajat: ma-pe 8.30-15.30

Kuoreen merkintä "Lausuntopyyntö takauslainahakemukseen" 

 

Takauslainat asunto-osakeyhtiöiden perusparantamiseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) voi hyväksyä asunto-osakeyhtiöille myönnettävän lainan takauslainaksi. Valtiontakauksen voi saada asunto-osakeyhtiö, jolla arvioidaan olevan riittävät edellytykset takauslainan takaisinmaksamiseen.

Asunto-osakeyhtiötalojen perusparannuslainojen valtiontakauksella on jatkuva haku. Hakemukset toimitetaan suoraan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen.

 

Lisätietoja, hakuohjeet ja -lomakkeet:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen nettisivuilta

Erityisryhmien avustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää avustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi. Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten. Erityisryhmiä ovat esimerkiksi vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset sekä opiskelijat.

Erityisryhmien investointiavustuksella on jatkuva haku.

Hankkeella on oltava kunnan puolto. Lisäksi tarvitaan hyvinvointipalveluiden sitova lausunto, jos on kyse hankkeesta, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon (tukiluokat II, III ja IV). Myös I-tukiluokan senioriasumis-hankkeesta on annettava sote-lausunto.

 

Hakemukset toimitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon

Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55A
Sähköposti: kirjaamo@ouka.fi
Aukioloajat: ma-pe 8.30-15.30

Kuoreen merkintä "Lausuntopyyntö erityisryhmien investointiavustus"

 

Lisätietoa, hakuohjeet ja -lomakkeet:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen nettisivuilta

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulu
  • Puhelin work 044 703 2618 asumisen asiantuntija
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.