Erityisryhmien avustukset - Avustukset - Asuminen - Asuminen ja rakentaminen - Asuminen ja rakentaminen - Oulun kaupunki

Korkotukilainat

Korkotukilainat vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen, perusparantamiseen ja hankintaan

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) hyväksyy korkotukilainoja vuokra-, osaomistus- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen sekä vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen ja hankkimiseen.

Korkotukilainoilla on jatkuva haku. Kaupunki antaa lausunnon hakemuksista ja toimittaa ne edelleen ARAn käsiteltäväksi.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:

Oulun kaupungin kirjaamo
PL 27
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse kirjaamo@ouka.fi

Kuoreen merkintä "Lausuntopyyntö korkotukilainahakemukseen"

 

Lisätietoa, hakuohjeet ja -lomakkeet:

www.ara.fi/rahoitus

Takauslainat

Takauslainat vuokratalojen uudisrakentamiseen

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää takauslainoja tavallisten vuokratalojen rakentamiseen. Takauslainan määrä voi olla enintään 95 % kohteeseen sisältyvien vuokra-asuntojen ja niihin liittyvien asumista välittömästi palvelevien tilojen rakennuskustannuksista.

Takauslainoilla on jatkuva haku. Kaupunki antaa lausunnon hakemuksista ja toimittaa ne edelleen ARAn käsiteltäväksi.

 

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:

Oulun kaupungin kirjaamo
PL 27
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse kirjaamo@ouka.fi

Kuoreen merkintä "Lausuntopyyntö takauslainahakemukseen" 

 

Lisätietoja, hakuohjeet ja -lomakkeet:

www.ara.fi> Takauslainat vuokrataloille


Takauslainat asunto-osakeyhtiöiden perusparantamiseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) voi hyväksyä asunto-osakeyhtiöille myönnettävän lainan takauslainaksi. Valtiontakauksen voi saada asunto-osakeyhtiö, jolla arvioidaan olevan riittävät edellytykset takauslainan takaisinmaksamiseen.

Asunto-osakeyhtiötalojen perusparannuslainojen valtiontakauksella on jatkuva haku. Hakemukset toimitetaan suoraan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen.

 

Lisätietoja, hakuohjeet ja -lomakkeet:

www.ara.fi> Takauslainat perusparantamiseen asunto-osakeyhtiötaloille 

Erityisryhmien avustukset

Erityisryhmien investointiavustusten hakuaika on vuosittain

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää avustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi uudisrakennettavia, perusparannettavia sekä hankittavia vuokra-asuntoja ja vuokrataloja varten. Erityisryhmien investointiavustuksen piiriin kuuluvat esimerkiksi vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset.

Hankkeella on oltava kunnan puolto ja lisäksi voidaan tarvitaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen sitova lausunto.


Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:

Oulun kaupungin kirjaamo

PL 27
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse kirjaamo@ouka.fi

Kuoreen merkintä "Erityisryhmien avustus"

 

Lisätietoa, hakuohjeet ja -lomakkeet:

www.ara.fi >Erityisryhmien avustukset

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulu
  • Puhelin work 08 558 410 vaihde
    cell 044 703 2616 arkkitehti work
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.