Korkotukilainat

Korkotukilainat vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen, perusparantamiseen ja hankintaan

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) hyväksyy korkotukilainoja vuokra-, osaomistus- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen sekä vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen ja hankkimiseen.

Korkotukilainoilla on jatkuva haku. Kaupunki antaa lausunnon hakemuksista ja toimittaa ne edelleen ARAn käsiteltäväksi.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:

Oulun kaupungin kirjaamo
PL 27
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse kirjaamo@ouka.fi

Kuoreen merkintä "Lausuntopyyntö korkotukilainahakemukseen"

 

Lisätietoa, hakuohjeet ja -lomakkeet:

www.ara.fi/rahoitus

Takauslainat

Takauslainat vuokratalojen uudisrakentamiseen

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää takauslainoja tavallisten vuokratalojen rakentamiseen. Takauslainan määrä voi olla enintään 95 % kohteeseen sisältyvien vuokra-asuntojen ja niihin liittyvien asumista välittömästi palvelevien tilojen rakennuskustannuksista.

Takauslainoilla on jatkuva haku. Kaupunki antaa lausunnon hakemuksista ja toimittaa ne edelleen ARAn käsiteltäväksi.

 

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:

Oulun kaupungin kirjaamo
PL 27
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse kirjaamo@ouka.fi

Kuoreen merkintä "Lausuntopyyntö takauslainahakemukseen" 

 

Lisätietoja, hakuohjeet ja -lomakkeet:

www.ara.fi> Takauslainat vuokrataloille


Takauslainat asunto-osakeyhtiöiden perusparantamiseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) voi hyväksyä asunto-osakeyhtiöille myönnettävän lainan takauslainaksi. Valtiontakauksen voi saada asunto-osakeyhtiö, jolla arvioidaan olevan riittävät edellytykset takauslainan takaisinmaksamiseen.

Asunto-osakeyhtiötalojen perusparannuslainojen valtiontakauksella on jatkuva haku. Hakemukset toimitetaan suoraan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen.

 

Lisätietoja, hakuohjeet ja -lomakkeet:

www.ara.fi> Takauslainat perusparantamiseen asunto-osakeyhtiötaloille 

Erityisryhmien avustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää avustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi. Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.

Erityisryhmien investointiavustuksella on jatkuva haku.

Hankkeella on oltava kunnan puolto. Lisäksi tarvitaan hyvinvointipalveluiden sitova lausunto, jos on kyse hankkeesta, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon (tukiluokat II, III ja IV). Myös I-tukiluokan senioriasumis-hankkeesta on annettava sote-lausunto.

 

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:

Oulun kaupungin kirjaamo

PL 27

90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse kirjaamo@ouka.fi

Kuoreen merkintä "Lausuntopyyntö erityisryhmien investointiavustus"

 

Lisätietoa, hakuohjeet ja -lomakkeet:

www.ara.fi >Erityisryhmien avustukset

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulu
  • Puhelin work 044 703 2618 asumisen asiantuntija
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.