Oulun kaupunki vuokraa ja myy maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti tontteja kuntalaisille, liike-elämälle ja yrityksille. Vuosittaisella tontinluovutuksella varmistetaan noin 1 900 uuden asunnon rakentamismahdollisuudet asumisen, liike-elämän ja yritysten tarpeiden mukaisesti. Uudistuva asunto-, liike- ja työpaikkarakentaminen toteutetaan maankäyttösopimuksin keskustassa ja muilla maankäytön muutosalueilla.

Ajankohtaista

< Takaisin

Uuden Oulun yleiskaava lainvoimainen

Uuden Oulun yleiskaava on strateginen maankäytön suunnitelma koko Oulun kaupungin alueelle. Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan 18.4.2016, ja päätöksestä valitettiin. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 18.5.2018, eikä korkein hallinto-oikeus päätöksellään 23.5.2019 antanut valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Yleiskaava kuulutetaan siten voimaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä muodossa.

Yleiskaavan päätavoitteet ovat: elinvoimainen kunta ja hyvinvoivat kuntalaiset. Yleiskaavalla on luotu runsaasti mahdollisuuksia elinkeinoelämälle ja erilaisten yritysten sijoittumiselle sekä monipuoliselle asumiselle. Yleiskaava ohjaa täydennysrakentamiseen, joka eheyttää kaupunkirakennetta ja luo edellytyksiä joukkoliikenteen tehostamiselle ja sujuvalle arjelle.

Uutta yleiskaavassa ovat Kaavakartan 1 kehittämisvyöhykkeet, jotka ohjaavat koko kaupungin kehittämistä pitkällä aikavälillä. Keskeiselle kaupunkialueelle Kaavakartalla 2 on osoitettu mm. kaupunkiraitiotien kehittämiskäytävä, jonka ensimmäisen vaiheen kaavarunko on jo laadittu Alppilan bulevardille. Linnanmaan opiskelukampus sekä Kontinkankaan hyvinvointikampus on osoitettu uudenlaisella merkinnällä: innovaatiokampus, mikä korostaa näiden alueiden merkittävää roolia ja mahdollisuuksia.

Strateginen maankäytön suunnittelu on merkittävä osa kunnan johtamista: yleiskaava näyttää kaavakartoilla kaupunkistrategian tavoitteet.

Uuden Oulun yleiskaava 

Lisätietoja
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen p. 044 703 1233 ja kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo p. 044 703 1230

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
    90140 Oulu
  • Puhelin work 08 558 410 vaihde
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Siirry asiointipalveluun

Tonttihakemus

Oulun kaupungin haettavat tontit ovat esillä Karttatie-palvelussa. Tonttihakemuksen voi tehdä suoraan palvelun kautta.

> Lisätietoja palvelun esittelysivuilla
>>  Siirry asiointipalveluun 

>>> Ohjeet tonttien hakemiseen (video)

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset