Hissi- ja esteettömyysavustukset

Yleistä

Oulussa uuden hissin rakentamiseen voi saada avustusta 65%

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) voi myöntää hissiavustusta kerrostaloon, jossa ei aiemmin ole hissiä. Hissiavustusta haetaan ARA:lta. Avustuksen suuruus on enintään 45% kokonaiskustannuksista.

Lisäksi Oulun kaupunki myöntää hissiavustusta enintään 20%. Avustuksilla on jatkuva hakuaika. Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että korjaustöitä ei ole aloitettu ennen avustuspäätöstä tai ARA:n myöntämää ennakkoaloituslupaa.

Valtion hissi- ja esteettömyysavustukset

Valtio myöntää avustusta hissin rakentamiseksi hissittömään asuinkerrostaloon. Avustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista. Avustettavia toimenpiteitä ovat suunnittelu- ja yleiskustannukset, tarvittavat rakennustekniset ja LVIS-tekniset työt sekä hissitoimituksesta aiheutuneet kustannukset.

Avustusta myönnetään myös hankkeeseen liittyvään esteettömyyskorjaukseen, joka mahdollistaa liikuntaesteisen pääsyn asuinrakennukseen, sen asuntoihin ja muihin tiloihin. Tavoitteena on saada esteetön kulku rakennuksen ulkopuolelta asuntoihin sekä asunnoista niiden yhteistiloihin.

Esteettömyysavustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Avukseen oikeuttavia toimenpiteitä ovat esim. kulkuluiskien rakentaminen, oviaukkojen leventäminen ja kaiteiden asentaminen.

Oulun kaupungin hissiavustus ja maksuton konsulttiapu

Oulun kaupungin hissiavustusta haetaan samanaikaisesti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) haettavan hissiavustuksen kanssa (ARAn lomake 36c). Edellytys avustuksen saamiseen on se, että myös ARA on myöntänyt kohteelle avustusta. Avustusta myönnetään enintään 20 % hyväksytyistä kustannuksista.

Oulun kaupunki tarjoaa maksutonta konsulttiapua hissihankkeen suunnitteluun ja toteutettavuuden arviointiin.

 

 

Hissiavustuksien hakeminen

Hae avustusta täyttämällä hakulomakkeet ja liitteet:

Aran hissi- ja esteettömyysavustushakemus

Avustusta haetaan ja se myönnetään ARAn verkkoasioinnin kautta. Lisätietoja ja ohjeita Aran verkkosivuilta.

 

Hae Oulun kaupungin hissiavustusta täyttämällä hissiavustuksen hakulomake.

Hakemukseen tulee liittää alustava hissin sijoitusta esittävä piirustus, kustannusarvio sekä kaupparekisteriote. Mikäli yhtiössä on jo tehty hissin rakentamista koskeva yhtiökokouksen tai vastaavan elimen päätös, on tämä syytä liittää hakemukseen. Hakemukset toimitetaan Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin.

Hakuaika on jatkuva. Kaupungin hissiavustusta voidaan myöntää käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Hankkeesta tehdään ensin ehdollinen varauspäätös, jota on edeltänyt ARAn vastaava päätös määrärahan varaamisesta. Lopullinen avustus myönnetään sen jälkeen, kun ARA on hyväksynyt hankkeen suunnitelman ja kustannukset sekä myöntänyt hankkeelle ARAn hissiavustuksen.

Kaupungin avustus maksetaan taloyhtiön tilille rakennustyön valmistuttua. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin toimitetaan maksatushakemus, jonka liitteenä tulee olla selvitys hankkeen lopullisista kustannuksista, valtuutetun tarkastuslaitoksen hissitarkastustodistus ja taloyhtiön tilitiedot avustuksen maksamista varten. Avustus voidaan maksaa useammassa erässä rakennustöiden valmiusasteen mukaan.

Kaupungin avustusta koskevat hakemukset toimitetaan osoitteeseen:

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Tontit ja asuminen/hissiavustus
PL 32 (Solistinkatu 2)
90015 Oulun kaupunki

 

Miten voin varautua omaan ikääntymiseeni?

Miten selviydyn kotona ikääntyneenä?

Seminaari ennakoinnista ja varautumisesta ikääntyvien asumiseen

27.11.2019 Seminaarin materiaali

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin cell 044 703 2618 asumisen asiantuntija
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/hissiavustukset