Karjasillan koulun alueen kehittäminen - Asuminen ja rakentaminen - Oulun kaupunki

Karjasillan koulun alueen kehittäminen Karjasillan koulun alueen kehittäminen

Oulun kaupunginhallitus päätti 8.9.2014, että Karjasillan koulun alueen kehittämiseksi haetaan yhteistyökumppania avoimella tontinluovutuskilpailulla.

Kilpailun tavoitteena oli saada Oulun kaupungin Höyhtyän kaupunginosassa sijaitsevalle Karjasillan koulun alueelle yhteistyökumppani alueen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Toteuttavan rakennusliikkeen tai toteuttajatahon tuli nimetä kumppaneinaan 3 - 5 asumisen, palveluiden tai rakentamisen yritystä, jotka käyttävät kohdetta tietyn tuotteen tai palvelun kehitysalustana. Arviointityöryhmän esityksen pohjalta kaupunginhallitus päätti 2.2.2015 valita kumppaniksi Hartela-Forum Oy:n.

Kilpailu on osa valtakunnallista Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaa (INKA). Hankkeelle haetaan TEKES - rahoitusta yhdessä kumppaneiden kanssa. Valitulle yhteistyökumppanille myönnetään aluetta koskeva toimija- ja suunnitteluvaraus sekä yhteistyökumppanin kanssa neuvotellaan kaavoituksen käynnistämissopimus (yhteistoimintasopimus).

Kaupunki laatii asemakaavan muutoksen yhteistyössä valitun kumppanin kanssa. Kilpailun korttelialue vuokrataan ja olemassa olevat rakennukset myydään valitulle yhteistyökumppanille asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman.

Asemakaavan muutoshanke on käynnistynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavan muutos tulee voimaan vuoteen 2017 mennessä.

 

Kilpailuhakemusten jättöaika on päättynyt

Oulun kaupunki on vuoden 2014 alusta käynnistyneen INKA (innovatiiviset kaupungit) – ohjelman Älykäs kaupunki - Tulevaisuuden talot ja tilat – teemapaketin vastuutaho.

Haemme    YHTEISTYÖKUMPPANIA

ohjelman pilottikohteena olevan Karjasillan koulun alueen toteuttamiseksi.

Alueen koko on noin 3 hehtaaria ja se sijaitsee 1,5 kilometriä Oulun keskustasta kaakkoon.

Toteuttavan rakennusliikkeen tai rakennuttajatahon tulee nimetä kumppaneinaan 3 – 5 asumisen, palveluiden tai rakentamisen kehitysyritystä (ja/tai tutkimustahoa), jotka käyttävät kohdetta tietyn tuotteen tai palvelun kehittämisalustana. Osapuolten tulee toteuttaa pilotointi osana INKA – ohjelmaa.

Hakumenettelyohjelma on myös saatavissa yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden asiakaspalveluista, osoite Solistinkatu 2, 1 krs.

Lisätietoja antavat

Yhteistyökumppani valitaan laatuarvioinnin perusteella. Valintapäätöksen tekee Oulun kaupunginhallitus. Hankkeelle haetaan Tekes - rahoitusta yhdessä yhteistyökumppanin ja kehitysyritysten kanssa.

Luovutettava alue määritellään asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä ja vuokrataan valitulle yhteistyökumppanille asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman. Yhteistyökumppani lunastaa Oulun kaupungilta haettavan alueen rakennukset. Oulun kaupunki määrittelee alueen myytävien rakennusten lunastushinnan.

Kaupunki laatii asemakaavan muutoksen yhteistyössä valitun yhteistyökumppanin kanssa. Yhteistyökumppanin on sitouduttava toteuttamaan kilpailualue esityksensä pohjalta laadittavan asemakaavan mukaisesti.

Kilpailuhakemusten jättäminen

Hakemus tulee lähettää 3.11.2014 kello 15.00 mennessä osoitteella: Oulun kaupungin kirjaamo, os. PL 27, 90015 OULUN KAUPUNKI tai jättää todistettavasti postin tai muun kuljetuslaitoksen toimitettavaksi saman päivän aikana. Kuoreen merkintä "OUKA/5422/02.08.01/2014 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut – Karjasillan koulu".

Hakumenettelyohjelma

Kaavoitustilanne

Kartat

Rakennukset

Rakennusten piirustukset

Muut selvitykset ja lausunnot

Valokuvia alueesta

Tiedotustilaisuus

Kilpailun tiedotustilaisuus pidettiin Oulun kaupungin Ympäristötalolla ti 9.9.2014 klo 12.00 - 14.00.

Alla tiedotustilaisuuden esittelymateriaali:


Innovatiivinen kaupunki – B2B match making

Aika: tiistai 23.9.2014 klo 12-16
Paikka: SuperPark Oulu, Tyrnäväntie 16, Oulu, Limingantulli
 

BusinessOulu järjestää kontaktitapahtuman, jossa yrityksillä on mahdollisuus yhden iltapäivän aikana tavata useita kiinnostavia yhteistyökumppaneita. Kontaktitapahtuman teemana on innovatiivinen kaupunki. Tapahtuma tukee Karjasillan koulun alueen tontinluovutuskilpailua.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2,
 • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki 90140 Oulu
 • Puhelin Hakumenettely
  Tapio Takalo-Eskola
  cell 046 920 5383

  Asemakaavoitus
  Jere Klami
  cell 044 703 2412

  Rakennusten tiedot
  Veijo Kotilainen
  cell 044 703 2571
 • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.