Kiinteistönmääritys

Kiinteistön tai muun rekisteriyksikön ulottuvuutta tai kiinteistöjaotusta muutoin koskevan riidan tai epäselvyyden käsittelemiseksi suoritetaan kiinteistönmääritys. Kiinteistönmäärityksellä selvitetään ja ratkaistaan:

• rajan paikkaa ja rajamerkkiä koskeva epäselvyys (rajankäynti)

• epäselvyys siitä, mihin rekisteriyksikköön jokin alue kuuluu

• rasiteoikeutta ja rasitteen sijaintia koskeva epäselvyys

• kiinteistön osuus yhteiseen alueeseen tai yhteiseen erityiseen etuuteen ja osuuden suuruus sekä kiinteistölle kuuluva erityinen etuus

• yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden osakaskiinteistöt ja niille kuuluvien osuuksien suuruudet

• epäselvän, kadonneen tai turmeltuneen toimitusasiakirjan tai kartan sisältö

• ristiriitaisista toimitusasiakirjoista tai kartoista johtuva epäselvyys

• muu kiinteistöjaotukseen liittyvä epäselvyys.

Toimitusta haetaan kiinteistörekisterinpitäjältä; Oulun kaupungin asemakaavoitetuilla alueilla kiinteistönmääritystä haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemus voidaan tehdä myös lomakkeella joka toimitetaan kiinteistöinsinöörin palveluihin joko postilähetyksenä tai sähköpostilla.

Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja kartta.

Oulun kaupungin suorittaman rajankäynnin hinta määräytyy kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksan toimituskohtaisen maksun mukaisesti. Muiden kiinteistönmääritystoimitusten hinta määräytyy käytetyn ajan mukaan kiinteistötoimitusmaksutaksan tuntihinnoilla. 

Katso myös kiinteistörekisterinpitäjät Oulun kaupungin alueella

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kiinteistöinsinöörin palvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki, Oulu
 • Puhelin cell 044 7032340 kiinteistöinsinööri
  cell 044 7032346 kiinteistörekisterin hoitaja
  cell 044 7032347 toimitusinsinööri
  cell 044 7032317 toimitusinsinööri
 • Sähköposti
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.