Yhteistyökumppanin haku Kivikkokankaalle 1.10.-29.10.2021

Ilmakuva korttelista 15

 

Kaupunki hakee yhteistyökumppania Kivikkokankaan korttelin 15 asemakaavan muuttamiseen. Tarkoituksena on varmistaa tulevan asemakaavan kerrostalorakentamisen toteuttamiskelpoisuus.  Kaupunki käynnistää alueen asemakaavoituksen yhteistyössä kilpailun voittajan kanssa. Asemakaavan saatua lainvoiman tontti luovutetaan kilpailun voittajalle vuokraamalla. Muut korttelin tontit luovutetaan yleisissä ammattirakentajien tonttihauissa.

Hakuaika

Hakuaika on 1.10.-29.10.2021 klo 15.30. Hakemus tehdään kirjallisesti ja laitetaan postilla osoitteeseen Kansankatu 55 A, 90120 Oulu tai sähköpostilla kirjaamo@ouka.fi. Kirjekuoreen ja sähköpostin otsikkokenttään tulee merkitä seuraavasti: ”Hakemus Kivikkokankaan tontinluovutuskilpailuun, Dno OUKA/9678/10.00.02.02/2021”. Kuoreen tai sähköpostin viestikenttään merkitään lähettäjäksi kilpailuun osallistuvan yrityksen nimi, yrityksen postiosoite ja postitoimipaikka.

Kilpailualue

Kilpailualueena on Kivikkokankaan kaupunginosan korttelissa 15 kerrostalorakentamista (AK) sisältävä tontti. Tarkka sijainti ja ulottuvuus selviävät kaavoituksen yhteydessä.

Hakumenettely

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat:

  • Oma konsepti alueen toteuttamiselle, 1xA4
  • Yleissuunnitelma korttelin toteuttamisesta hakijan valitseman maankäyttövaihtoehtoluonnoksen pohjalta (1:2000), 2xA4
  • Yrityksen tiedot ja kuvaus, rakentamisen aikataulu sekä kerrostalorakentamisen referenssit, 1xA4

Kilpailuehdotuksen vastaavuus kilpailun tarkoitukseen ja   tavoitteisiin arvioidaan seuraavien perusteiden kautta:

  • Konseptin sopivuus alueelle
  • Kaupunkikuvallinen laatu ja ympäristön huomioon ottaminen
  • Ehdotuksen toteutuskelpoisuus ja -varmuus

Katso myös Yhdyskuntalautakunnan päätös

Kivikkokankaan kilpailuehtojen tarkennus

Olemme vastaanottaneet hakuaikana kysymyksen koskien kilpailutöiden laatimista. Näemme kysymyksellä olevan merkitystä yhtä kilpailutyötä ja hakijaa laajemmin. Näin ollen julkaisemme vastauksen näillä Internet sivuilla sekä informoimme yhteystietolistamme kautta oululaisia rakentajia.

Hakuaikana saapunut kysymys:

Kilpailuaikana olemme saaneet useamman kysymyksen koskien vaihtoehtojen käyttämistä suunnittelun pohjana. Erityisesti hakijat ovat pohtineet tuleeko oma yleissuunnitelma laatia, jokaisesta vaihtoehdosta.

Vastaus:

Hakija voi valita omasta näkemyksestään parhaan vaihtoehdon ja tehdä siltä pohjalta oman yleissuunnitelman. Yleissuunnitelmassa ei tarvitse noudattaa kaavamaisesti kaupungin vaihtoehtoluonnoksia vaan esittää oma suunnitelma ja visio alueesta.

Hakuaikana saapunut kysymys 2:

Kuinka paljon rakennusoikeutta alueelle saa osoittaa?

Vastaus:

Rakentamisen enimmäismääräksi on alustavasti arvioitu 4000 k-m2. Lopullinen määrä vahvistetaan asemakaavan muutoksessa.

Yhteydenotot

Tonttien hakemiseen ja sopimuksiin liittyen yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa sinua auttavat

  • Veikko Lehtinen, tontti-insinööri, p. 044 703 2612, veikko.lehtinen@ouka.fi 
  • Minna Kaunisvaara, maanmittausinsinööri, p. 050 574 9337, minna.kaunisvaara@ouka.fi
  • Leena Kallioniemi, asemakaava-arkkitehti, p. 044 703 2425, leena.k.kallioniemi@ouka.fi

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Kilpailu, menettelyt ja hakemuksen jättäminen:

Veikko Lehtinen

Tontti-insinööri

puh. 044 703 2612

email. veikko.lehtinen@ouka.fi

 

Minna Kaunisvaara

Maanmittausinsinööri

puh. 050 574 9337

email. minna.kaunisvaara@ouka.fi

 

Rakennuksen tiedot ja näyttöjen sopiminen:

Sakari Kela

Tekninen isännöitsijä

puh. 040 182 0284

sakari.kela@ouka.fi

 

 

Siirry asiointipalveluun

Tonttihakemus

Oulun kaupungin haettavat tontit ovat esillä Karttatie-palvelussa. Tonttihakemuksen voi tehdä suoraan palvelun kautta.

> Lisätietoja palvelun esittelysivuilla
>>  Siirry asiointipalveluun 

>>> Ohjeet tonttien hakemiseen (video)