Muita palveluita

Rajan näyttö

Jos tontin rajamerkit ovat hävinneet ja rajan paikka on epäselvä, eikä välttämättä ole tarvetta merkitä rajapisteitä pyykeillä, (esim. pihatyöt, aidan rakentaminen) mittausryhmä käy merkitsemässä rajapisteet puupaaluilla. Maanomistajat saavat pyynnöstä myös täydentäviä paaluja tontin rajalinjoille.

Merkintätyön hinta määräytyy kaupunginvaltuuston hyväksymän Rakennusvalvontataksan 2 §:n kohdan 8.1 mukaan ( aidan paikan merkintä).

 

Otteet ja todistukset

Kiinteistörekisteriotteet sekä lainhuuto- ja rasitustodistukset saat Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden asiakaspalvelupisteestä.

Kiinteistörekisteriotteet, lainhuuto- ja rasitustodistukset

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kiinteistöinsinöörin palvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki, Oulu
 • Puhelin cell 044 7032340 kiinteistöinsinööri
  cell 044 7032346 kiinteistörekisterin hoitaja
  cell 044 7032347 toimitusinsinööri
  cell 044 7032317 toimitusinsinööri
 • Sähköposti
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.