Kaupunki hakee toteuttajaa lastenkodille avoimella tonttihaulla

Hakuaika

Hakuaika on 28.6. - 16.8.2021 klo 16:00. Haku tapahtuu kaupungin sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Tonttihaun tarkoitus ja tavoite

Tonttihaun kautta etsitään toteuttajaa lastenkodille, jossa on 7+7 asiakaspaikkaa siten, että yksi yksikkö sisältää seitsemän asiakaspaikkaa ja toisessa on kolmen asiakkaan erityisen huolenpidon (EHO) osasto ja neljän asiakkaan vaativan sijaishuollon yksikkö. Lastenkoti tulee toteuttaa 1-kerroksisena.

Toiminnalliset vaatimukset asumisyksikölle

Asumisyksikön toteuttamiselle on asetettu seuraavia vaatimuksia, joihin hakijoiden tulee sitoutua:

 1. Yhden asiakkaan huoneen tulee olla vähintään 12 neliötä.
 2. Keittiötilojen tulee olla niin avarat, että sinne mahtuu kaksi ohjaajaa ja nuoria laittamaan ruokaa ja avustamaan.
 3. Olohuoneeseen tulee mahtua seitsemän asiakasta ja useampi ohjaaja pelaamaan tai katsomaan ohjelmia.
 4. Jokaisessa yksikössä tulee olla vähintään kolme wc:tä: tytöille oma, pojille oma ja henkilökunnalle oma.
 5. Kodinhoitohuoneen/pyykkitilan tulee olla sellainen, että ohjaaja kykenee siellä vaivatta työskentelemään yhdessä nuoren kanssa.
 6. Lastenkodissa tulee lisäksi olla
 • pesuhuone ja sauna sekä erillisiä suihkuja, jotta iltaisin ei tule ruuhkaa peseytymiseen.
 • harrastetila, jossa mahtuu esimerkiksi musisoimaan
 • neuvottelutila, jota voidaan käyttää nuorten kanssa omaohjaajatyöskentelyyn ja asiakkaiden verkostopalavereihin.
 • ohjaajien toimistotila, jossa säilytetään asianmukaisesti asiakirjoja.
 • lääketila, jossa säilytetään lääkkeet.
 • vanhemmille tila yöpymiseen.
 1. Piha-alueella tulee olla mahdollisuus yhdessä oloon ja esimerkiksi grillaukseen ja harrastamiseen (pihapelit). Harrastevälineille, pyörille, mopoille, skoottereille yms. tulee olla oma varasto.

Tontin hakeminen

Tonttia voivat hakea kaikki rakennusliikkeet, joiden luottoluokitus on Asiakastiedon rekistereissä A tai enemmän. Rakennusliikkeiden tulee nimetä palveluasumisen osalta palveluntuottaja sekä luetteloida toimijan referenssit vastaavista kohteista. Tonttia haetaan Oulun seudun karttatiellä tehtävällä sähköisellä hakemuksella. Liitteet on myös mahdollista jättää hakuaikana Oulun kaupungin kirjaamoon muistitikulla.

Tonttivaraus tehdään yhteisenä rakentajalle ja palveluntuottajalle. Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma (2xA4) ja tilasuunnitteluun liittyvät erityisratkaisut (2xA4 tai 1xA3) sekä karkea tontin käyttösuunnitelma (1xA4). Hakemuksessa esitetään hakijan tavoite rakentamisen aikataululle. Liitteiden enimmäispituus on viisi A4-sivua.

Muutoin noudatetaan tavanomaisia menettelyitä tontinluovutuksen suhteen. Asuntojen enimmäismyyntihintaa ei sovelleta palveluasumisen kerrosalalle. Tonttivarauksen saaja teettää tontilla maaperätutkimukset sekä aloittaa kaupungin käyttösuunnitelmamenettelyn mukaisen tontin suunnittelun.

Tontinluovutusehdot

Tontti luovutetaan seuraavilla ehdoilla:

 1. Vuokra-aika on 60 vuotta.
 2. Vuokra noudattaa ARA:n enimmäistonttihinnoittelua, joka on 3,5 €/toteutettava k-m2/vuodessa. Esimerkiksi, jos tonttijaossa muodostuvalle tontille rakennetaan 1000 k-m2, on vuosivuokra 3,5 €/k-m2/vuodessa * 1000 k-m2 = 3500 €/vuodessa.
 3. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin 1951:10=100.
 4. Vuokrasopimukseen kirjataan kaikki tontin rakentamiseen liittyvät rasiteoikeudet, jotka kaupunki katsoo kaavan mukaisen rakentamisen edellyttävän.
 5. Rakentamisaika on kaksi vuotta vuokra-ajan alkamisesta.

Tonttivarauksen lähtökohdat

Hakemusten perusteella varausesityksen valmistelevat yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä hyvinvointipalvelut yhdessä. Varausesitystä tehtäessä hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 1. Hakija on esittänyt monipuolisen ja kattavan toimintasuunnitelman tuottamastaan haastavasti käyttäytyvien nuorten lastensuojelun- ja erityisen huollon lastensuojelun laitospalvelusta.
 2. Hakija on huomioinut hyvin kohderyhmälle tuotettavien palveluiden sisällön sekä tarpeet.
 3. Hakija on tullut valituksi Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden lastensuojelun laitospalveluiden palveluntuottajaksi tai hakeutuu palveluntuottajaksi seuraavan kilpailutuksen aikana.
 4. Hakijan hakemus on laadukas ja palvelun sisältö vastaa kaupungin tavoitteita.

Tontin varaamisesta päättää yhdyskuntalautakunta, joka arvioi tontin hakijat heidän hakemuksiensa perusteella.

Vastaus hakuaikana saapuneeseen kysymykseen

Oulun kaupungille on tullut lastensuojelun tonttihakuun liittyen kysymys, jolla haun kannalta laajaa merkitystä. Kysymys on, että kuinka tuleva lastensuojelulakiin esitetty muutos tulee vaikuttamaan palveluiden tuottamiseen nyt puheena olevalla tontilla. Lakimuutoksessa on esitetty, että erityisen huolenpidon jakso voitaisiin järjestää vain valtion lastensuojeluyksikössä tai kunnan omistamassa lastensuojelulaitoksessa. Julkistamme poikkeuksellisesti vastauksen tällä nettisivulla ja tiedotamme yhteystietolistamme kautta ammattirakentajia vastauksesta, koska vastauksella voidaan katsoa olevan merkitystä kaikkiin hakemuksiin.

Vastaus:

Kaupunki on tietoinen lastensuojelulain muutoksesta. Lastensuojelulaki tulee muuttumaan vaiheittain. Mikäli lakimuutos tulee voimaan esitetyn kaltaisena, erityisen huolenpidon laitospalveluiden tuottaminen siirtyy julkiselle puolelle. Tällaisessa tapauksessa olemme siinä käsityksessä, että laitospalvelut siirtyvät liikkeen luovutuksella julkiselle toimijalle tai yksikkö siirtyy tuottamaan perustason laitospalveluita. Palveluiden järjestämisen näkökulmasta tarve erityisen huolenpidon asiakaspaikoille on kuitenkin nyt ajankohtainen ja näin ollen kaupunki ei jää odottamaan lakimuutosta.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut,
tontit ja asuminen

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Tontit ja asuminen
  cell
  p. 040 575 8082
  p. 044 703 2224
 • Sähköposti
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Siirry asiointipalveluun

Tonttihakemus

Oulun kaupungin haettavat tontit ovat esillä Karttatie-palvelussa. Tonttihakemuksen voi tehdä suoraan palvelun kautta.

> Lisätietoja palvelun esittelysivuilla
>>  Siirry asiointipalveluun 

>>> Ohjeet tonttien hakemiseen (video)