Palvelutonttihaku 7.9.-16.10.2020

Kuva. Linja Arkkitehdit. 2017

Kaupunki hakee toteuttajia rakentamaan Hiukkavaaraan erityisasumisen kohteita. Haettavissa on kolme tonttia:

Kortteli 53 tontti 1

Tontille tulee toteuttaa tavanomaista asumista, kehitysvammaisten palveluasumista sekä ikäihmisten ns. välimuotoista asumista sisältävä kohde. Tonttihakemuksessa tulee esittää korttelialue, jonka hakija on valmis toteuttamaan, erilaisen asumisen karkea sijoittelu ja laajuus alueelle sekä asumisen toteutuksen vaiheistus ja sille arvioimansa aikataulu.

Välimuotoisesta asumisesta tulee esittää asuntojen karkeat määrät hallintamuodoittain (vuokra/omistusasunnot). Tavanomaista asumista tulee esittää vähintään puolet kokonaisrakennusoikeudesta. Tavanomaisesta asumisesta tulee esittää

  • hakijan esitys vuokra- ja omistusasuntojen karkeiksi määriksi

  • mikäli omistusasuntoja on esitetty, se, onko hakija valmis sitoutumaan siihen, että kohteen omistusasunnot myydään kokonaan yksittäin kuluttajamyyntinä vai haluaako hakija oikeuden myydä kohteesta tietyn määrän asuntoja sijoittajatahoille.

Kortteli 61 tontti 2, Kunniamarssi

Tontille tule toteuttaa haasteellisesti käyttäytyvien kehitysvammaisten palveluasumisen yksikkö. Tonttia voi hakea myös vammautuneiden palvelutalokäyttöön.

Kortteli 7 tontti 9, Lipunkantajantie 1

Tontille tulee toteuttaa ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksikkö. Hakijan on mahdollista esittää tontille palveluasumisen lisäksi myös tavanomaista asumista. Mikäli tarkoituksena on rakentaa myös tavanomaista asumista, tulee hakemuksessa esittää yhdistämiselle suunniteltu konsepti perusteluineen sekä tekstinä (enintään yksi A4) että karkeana tontin käyttösuunnitelmana.

Tontti on käyttötarkoitukseltaan AK, ja kaavamääräys HIU/2 tukee hankkeen toteutusta. Toteuttaminen vaatii kuitenkin poikkeamisluvan. Tontti varataan sillä ehdolla, että sille myönnetään poikkeamispäätös, jota hakevat tonttivarauksen saajat.

Hakuehdot

Tontit ovat haettavissa Karttatiellä 7.9.-16.10.2020 klo 16 saakka. Tontteja voivat hakea kaikki rakennusliikkeet, joiden luottoluokitus Asiakastiedon rekistereissä on A tai enemmän. Rakennusliikkeiden tulee nimetä palveluasumisen osalta palveluntuottaja sekä luetteloida ao. toimijan referenssit vastaavista kohteista. Tontteja voi hakea myös yleishyödyllinen rakennuttaja yhdessä palveluntuottajan kanssa. Luonnollisesti yleishyödyllinen rakennuttaja voi olla myös kumppanin roolissa kaikkien tonttien hakemuksissa. Muut  rakennuttajat eivät voi hakea tämän tonttihaun tontteja itse eivätkä kumppanin roolissa.

Tonttivaraus tehdään yhteisenä rakentajalle ja palveluntuottajalle.

Yhteydenotot

Tonttien hakemiseen ja sopimuksiin liittyen yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa sinua auttavat

  • Veikko Lehtinen, tontti-insinööri, p. 044 703 2612, veikko.lehtinen@ouka.fi 
  • Jukka Kokkinen, asuntotoimenpäällikkö, p. 044 703 2360, jukka.kokkinen@ouka.fi

Ohjeita ja tietoja tontin hakijoille:

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Lisätietoja Peltolan ideakilpailusta antavat:

Matti Matinheikki, p. 044 703 1112

Veikko Lehtinen, p. 044 703 2612

Simo Tuppurainen, p. 040 630 9515

Siirry asiointipalveluun

Tonttihakemus

Oulun kaupungin haettavat tontit ovat esillä Karttatie-palvelussa. Tonttihakemuksen voi tehdä suoraan palvelun kautta.

> Lisätietoja palvelun esittelysivuilla
>>  Siirry asiointipalveluun 

>>> Ohjeet tonttien hakemiseen (video)